Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

3. zasadnutie Komisie finančnej (06. - 8.02.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon  o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

 3. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: od 06.02.2023 do 08.02.2023, 14:00 hod.

Miesto konania:  per rollam

Program

1. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov „ Rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“

 

V Prešove, dňa 06.02.2023

***

v. r.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
predsedníčka komisie

v. r.
Ing. Peter Makara
sekretár komisie

Publikované: 06.02.2023 / Aktualizované: 07.02.2023 HoreTlačiť