Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

12.zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

3. jún 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Správa Výboru pre audit PSK
 3. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa
 4. Zoznam úspešných škôl - INTERREG V - A Poľsko - Slovensko 2014-2020
 5. Výzva pre región - zoznam žiadostí schválených pre Z PSK
 6. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 31.3.2019
 7. Úprava rozpočtu PSK č. 4/2019
 8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie
 9. Rôzne
 10. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 05.06.2019 HoreTlačiť