Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK (29.4.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

29. apríl 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Informatívna správa o schválení projektu "Obnova hradobných miest".
 3. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región, zrušenie časti výzvy.
 4. Prevod nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho podielu stavby, pozemkov a stavebných úprav v k. ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho - TATRAN Prešov spol. s r. o. do vlastníctva kupujúceho - Prešovského samosprávneho kraja, ktorý tento majetok zveruje do správy Hotelovej akadémie Prešov.
 5. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu"Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad".
 6. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Poprade na praktickom vyučovaní".
 7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu"Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy".
 8. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce".
 9. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu"Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní".
 10. Záverečný účet PSK za rok 2018.
 11. Zmena rozpočtu PSK č. 3.
 12. Zmena Výzvy predsedu PSK.
 13. Rôzne
 14. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť