Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

31. zasadnutie Komisie dopravy pri Z PSK (03.08.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 31. rokovanie  komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

03. 08. 2021 o 10:00 hod.

Miesto konania:

na Mestskom úrade v Lipanoch, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany

Program

 1. Otvorenie
 2. Aktualizácia strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.
 3. Informatívna správa k pripravovaným zmenám v tarife v prímestskej autobusovej doprave.
 4. Presuny kapitálových výdavkov
 5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022
 6. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v súvislosti s cestným a mostným programom
 7. Návrh nových investičných akcií
 8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Ing. arch. Zita Pleštinská, v. r.
predsedníčka komisie

 

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 26.07.2021 / Aktualizované: 26.07.2021 HoreTlačiť