Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK

 Zloženie komisie, kontakty

Zloženie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. arch. Zita Pleštinská zita.plestinska@gmail.com 
Podpredseda: Stanislav Obický seso@seso.sk 
Sekretár: Ing. Alexander Galajda alexander.galajda@vucpo.sk 
Členovia - poslanci: Ing. Dušan Lukáč dusan.lukac76@gmail.com 
  Ján Holinka obeculic@stonline.sk 
  Pavol Ceľuch starosta@sverzov.sk 
  Ing. Vladimír Jánošík primator@lipany.sk 
 

Ing. Peter Sokol

peter.sokol59@gmail.com
  Ing. Ján Baloga balogajan@hotmail.sk
Členovia - neposlanci: Ing. Martin Šima martin.sima11@gmail.com
  Tibor Kollár robitrallok@gmail.com
  Ing. Juraj Hudáč juraj.hudac@socpoist.sk
  Ing. Marián Barilla, MBA marian.barilla@hokejpoprad.sk
  Ing. Karol Richvalský richvalsky.karol@gmail.com

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2022

38. zasadnutie (17.-18.07.2022) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 38/2022 (PDF 551kB), Zápisnica 38/2022 (PDF 254kB), dochádzka

37. zasadnutie (16.05.2022)

pozvánka, Uznesenie 37/2022 (PDF 115kB), Zápisnica 37/2022 (PDF 190kB), dochádzka

36. zasadnutie (11.04.2022) 

pozvánka, Uznesenie 36/2022 (PDF 322kB), Zápisnica 36/2022 (PDF 1316kB), dochádzka

35. zasadnutie (11.03.2022)

pozvánka, Uznesenie 35/2022 (PDF 272kB), Zápisnica 35/2022 (PDF 1730kB), dochádzka

34. zasadnutie (17.01.2022) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 34/2022 (PDF 1944kB), Zápisnica 34/2022 (PDF 3959kB), dochádzka

Rok 2021

33. zasadnutie (05.-09.11.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 33/2021 (PDF, 116 kB), Zápisnica 33/2021 (PDF , 171 kB), dochádzka

32. zasadnutie (13.09.2021)

pozvánka, Uznesenie 32/2021 (PDF (5,07 MB) , Zápisnica 32/2021 (PDF (1,44 MB), dochádzka

31. zasadnutie (03.08.2021)

pozvánka, Uznesenie 31/2021 - PDF (391 kB), Zápisnica 31/2021 PDF (167 kB), dochádzka

30. zasadnutie (21.-23.07.2021) -  per rollam

pozvánka, Uznesenie 30/2021 - PDF (63 kB), Zápisnica 30/2021 - PDF(99 kB), dochádzka

29. zasadnutie (10.-11.06.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 29/2021 - PDF (54 kB), Zápisnica 29/2021 - PDF (140 kB), dochádzka

28. zasadnutie (17.05.2021)

pozvánka, Uznesenie 28/2021 - PDF (96,5 kB), Zápisnica 28/2021 PDF (148kB), dochádzka

27. zasadnutie (12.04.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 27/2021 - PDF (143 kB), Zápisnica 27/2021 PDF (172 kB), dochádzka

26. zasadnutie (02.03.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 26/2021 - PDF (116 kB), Zápisnica 26/2021 PDF (161 kB), dochádzka

25. zasadnutie (22.01.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 25/2021 - PDF (200 kB), Zápisnica 25/2021 - PDF (188 kB), dochádzka

Rok 2020

24. zasadnutie (18.11.2020)

pozvánka, Uznesenie 24/2020 - PDF (106 kB), Zápisnica 24/2020 - PDF (276 kB), dochádzka

23. zasadnutie (10.09.2020)

pozvánka, Uznesenie 23/2020 - PDF ( 116 kB), Zápisnica 23/2020 - PDF (319 kB), dochádzka

22. zasadnutie (21.07.2020)

pozvánka, Uznesenie 22/2020 - PDF (57 kB), Zápisnica 22/2020 - PDF (87,1 kB), dochádzka

21. zasadnutie (15.07.2020) -per rollam

pozvánkaUznesenie 21/2020 - PDF (141 kB), Zápisnica 21/2020 PDF (170 kB)

20. zasadnutie (27.05.2020)

pozvánka, Uznesenie 20/2020 - PDF (149 kB),  Zápisnica 20/2020 - PDF (175 kB), dochádzka

19. zasadnutie (22.04.2020) - per rollam

pozvánkaUznesenie 19/2020 - PDF (162 kB), Zápisnica 19/2020 - PDF (156 kD)

18. zasadnutie (11.03.2020)

pozvánka, Uznesenie 18/2020 - PDF (154 kB), Zápisnica 18/2020 - PDF (272 kB), dochádzka

17. zasadnutie (16.01.2020)

pozvánka, Uznesenie 17/2020 - PDF (159 kB), Zápisnica 17/2020 - PDF (799 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 28.06.2022 HoreTlačiť