Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.1/2017/PO2.2

Výzva na výber odborných hodnotiteľov PO2 - 9.1.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) 

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Špecifický cieľ

 • 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 • 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 • 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Dátum vyhlásenia výzvy: 09.01.2017
 • Dátum uzavretia výzvy: otvorená
 • 1. vyhodnocovací termín: 23.01.2017
 • 2. vyhodnocovací termín: 06.02.2017
 • Ďalšie vyhodnocovacie termíny: K poslednému dňu každého nasledujúceho kal. mesiaca do ukončenia výzvy

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Podklady k výzve si môžete stiahnuť zo stránky MPaRSR

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=10989 

Kontakt - SO IROP PSK

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP
Oddelenie riadenia a koordinácie

Námestie mieru 2
08001 Prešov

stefan.pavlik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 166

miestnosť: 11 II. posch.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 10.01.2017 / Aktualizované: 19.12.2017 HoreTlačiť