Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC223-2021-68

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje  VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:

neuplatňuje sa

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

Kód výzvy

IROP-PO2-SC223-2021-68

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 14.09.2021
 • RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 15.11.2021
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 17.01.2022
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale

Ďalšie informácie 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) 

Záverečná správa k výzve

Webová stránka výzvy

Odkaz na webovú stránku výzvy

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 25.05.2020 / Aktualizované: 18.01.2022 HoreTlačiť