Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Výzva na predkladanie predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 27.07.2018 VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy

 IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: uzavretá
 • Dátum vyhlásenia: 27. 07. 2018
 • Dátum uzavretia: 27.09.2018

 

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Webová stránka výzvy

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 30.07.2018 / Aktualizované: 28.05.2019 HoreTlačiť