Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na predkladanie projektových zámerov- IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2:

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: uzavretá
 • Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016
 • Dátum uzavretia: 9. 03. 2017

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10948

Kontakt - SO IROP PSK

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP
Oddelenie riadenia a koordinácie

Námestie mieru 2
08001 Prešov

stefan.pavlik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 166

miestnosť: 11 II. posch.

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 27.12.2016 / Aktualizované: 14.02.2017 HoreTlačiť