Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na predkladanie projektových zámerov - IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program 09.04.2018 VÝZVU na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

 

 

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ

2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivost

Kód výzvy

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: uzavretá
 • Dátum vyhlásenia: 09. 04. 2018
 • Dátum uzavretia: 08.06.2018

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 10.04.2018 / Aktualizované: 28.05.2019 HoreTlačiť