Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uzavreté výzvy

Uzavreté výzvy SO pre IROP

Archív výziev, ktoré boli zverejné a sú neaktuálne. Aktuálne výzvy nájdete na odkaze - Výzvy IROP aktuálne

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC122-2016-15

27.12.2016 Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb ,kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 ( 21.09.2018)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

14.11.2016 Výzva na výber odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

14.11.2016 Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP-PO1-SC121-2016-9

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC121-2016-9

10.10.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu - IROP-PO1-SC121-2016-9

IROP-PO4-SC421-2016-2 - zrušená

16.03.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP-PO4-SC421-2016-2 - Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia. Výzva je zrušená.

IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky - zrušená

01.02.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky. Výzva je zrušená.

Strana: [1]  [2] 

 

Publikované: 02.06.2016 / Aktualizované: 08.12.2017 HoreTlačiť