Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Program: OP Stredná Európa – CENTRAL EUROPE

 

Obrázok - Ministerstvo ŽP

 

Základné informácie programu:

Rozpočet: 231 miliónov EUR

Spolufinancovanie: do výšky 85%, v závislosti od krajiny pôvodu a typu ekonomickej aktivity. Rozpočet projektu môže dosiahnuť 1 až 5 miliónov EÚR.

Cieľ programu:  Podpora spolupráce v krajinách a regiónoch strednej Európy v oblasti inovácií, dopravy a informačno-komunikačných technológií (dostupnosti), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Priority programu:

1. Uľahčenie inovácií v strednej Európe
 • Posilnenie rámcových podmienok pre inovácie
 • Vytváranie kapacít
 • Urýchlenie vývoja poznatkov
2. Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej
 • Zlepšenie vzájomnej prepojenosti strednej Európy
 • Rozvoj multimodálnej logistickej spolupráce
 • Presadzovanie trvalo udržateľnej a bezpečnej mobility
 • Podporenie informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení posilňovania prístupu
3. Zodpovedné využívanie životného prostredia
 • Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva
 • Znižovanie rizík a dopadov prírodných a technologických rizík
 • Podpora obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej účinnosti
 • Podpora enviromentálne priaznivých technológií a aktivít
4. Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov
 • Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
 • Riešenie územných dopadov demografických a sociálnych zmien
 • Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny

Podmienky projektu:

 1. Nadnárodné tematické zameranie – zameranie na tématické priority programu
 2. Nadnárodné partnerstvo – minimálne 3 partneri z 3 rozličných členských krajín EÚ
 3. Koherentný prístup a efektívny manažment – relevantné zadefinovanie
 4. Účinná tvorba a prenos poznatkov – zdôraznenie inovácií v rámci programu
 5. Konkrétne výstupy a výsledky – merateľné priaznivé dopady na ohraničenom území
 6. Dôraz na komunikáciu – popis komunikačných a informačných aktivít

Oprávnení žiadatelia: národní, regionálni, miestni aktéri z verejného a súkromného sektora

Program zahŕňa: Slovensko (celé územie), BSK, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko, ostatné štáty strednej Európy

Bližšie informácie:

 

Kontaktné miesto: Ministerstvo životného prostredia SR

Viac info:
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5529

http://www.central2013.eu/ 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.04.2010 / Aktualizované: 20.04.2010 HoreTlačiť