Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Rady partnerstva PSK (30.5.2023)

Pozvánka

V zmysle čl. 4 ods. 2) písm. a) a b) Štatútu Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

2. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 30.5.2023 (utorok) o 10.00 - 12.00 hod. na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, vo veľkej zasadacej miestnosti

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
 3. Schválenie programu zasadnutia Rady partnerstva PSK
 4. Informácie o spôsobe implementácie IÚS / IÚI PSK 2021 – 2027
 5. Schválenie zloženia Tematických komisií Rady partnerstva PSK
 6. Aktuálny stav projektových aktivít v zásobníku aplikácie RISK
 7. Informácie o ŽoNFP na projektové dokumentácie pre projektové zámery Rady partnerstva
 8. Rôzne
 9. Záver

***

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Rady partnerstva PSK

Publikované: 22.05.2023 / Aktualizované: 25.05.2023 HoreTlačiť