Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Šariš

Prvá verzia týchto dokumentov po internom pripomienkovaní na Úrade PSK je dostupná tu:

Tieto dokumenty boli poskytnuté na externé pripomienkovanie členom jednotlivých komôr. Všetky pripomienky boli zosumarizované a vyhodnotené. Relevantné pripomienky boli zapracované do štatútu a rokovacieho poriadku a následne predložené Rade partnerstva PSK na schválenie:

Publikované: 17.03.2023 / Aktualizované: 17.03.2023 HoreTlačiť