Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kooperačná rada SPR Šariš 2017 - 2022

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Šariš. 

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Šariš

Kooperačná rada SPR Šariš má jedného predsedu a troch podpredsedov (jeden podpredseda za každú komoru).

Predsedom Kooperačnej rady SPR Šariš je Ján Pecuch.

Podpredsedovia Kooperačnej rady SPR Šariš sú Martina Slivková (Komora regionálnej samosprávy), Ivana Ivančová (Komora miestnej samosprávy) a Daniela Bednárová (Komora ostatných socio-.ekonomických partnerov).

Kooperačnú radu SPR Šariš tvoria 3 komory. Členovia Kooperačnej rady SPR Šariš sú uvedení v tabuľke.

Zloženie Kooperačnej rady SPR Šariš - členovia

Meno a priezvisko Nominovaný za
Komora regionálnej samosprávy:
Emília Antolíková Ú PSK
Pavel Slaninka Ú PSK
Peter Makara Ú PSK
Alexander Galajda Ú PSK
Martina Slivková Ú PSK
Marián Damankoš Zastupiteľstvo PSK
Pavol Ceľuch Zastupiteľstvo PSK
Ján Vook Zastupiteľstvo PSK
Boris Hanuščak Zastupiteľstvo PSK
Komora miestnej samosprávy:
Ján Šurkala Okres Bardejov
Ján Novotný Okres Bardejov
Ján Baloga Okres Prešov
Marko Bučko Okres Prešov
Juraj Senderák Okres Prešov
Igor Birčák Okres Sabinov
Jozef Hodoši Okres Sabinov
Marcela Ivančová Okres Svidník
Ivana Ivančová Okres Svidník
Komora ostatných sociálno-ekonomických partnerov
Daniel Dzurovčin Arcibiskupský úrad Prešov
Cyril Korpesio Arcidiecézna charita Košice
Daniela Bednárová MAS Topoľa
Tamara Šatanková OOCR Šariš
Ľubomír Olejár Slovenská obchodná a priemyselná komora Prešov
Paulína Masaryková Cesta von
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Iveta Ždiľová Divadlo Exodus
Ján Štieber Šenvíž, o.z.

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Šariš

Rok 2021

4. zasadnutie (27.10.2021)

Formát PDF pozvánka - PDF (54 kB)Formát PDF zápisnica - PDF (99 kB)Formát PDF prezenčná listina - PDF (75 kB)

3. zasadnutie (12.5.2021)

Formát PDF pozvánka - PDF (54 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia - PDF (112 kB)

Rok 2020

2. zasadnutie (8.12.2020)

Formát PDF pozvánka - PDF (58 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia - PDF (104 kB)

1. zasadnutie (19.11.2020)

Formát PDF pozvánka - PDF (83 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia - PDF (85 kB)

Publikované: 17.03.2023 / Aktualizované: 20.03.2023 HoreTlačiť