Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív

Archív výziev - štandardné projekty

PL-SK 2014 - 2020 - 2. os - Trvalo udržateľná cezhraničná doprava – multimodálna doprava

05.03.2018 Výzva 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ (uzávierka 30. apríla 2018)

PL-SK 2014 - 2020 - 3. os - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

05.03.2018 Výzva 3. prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia” (uzávierka 30. apríla 2018).

PL-SK 2014 - 2020 - 2. os - Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

05.05.2017 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu - „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“ (uzávierka výzvy 30.6.2017)

PL-SK 2014 - 2020 - 2. os - prvá výzva

05.09.2016 Výzva v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - štandardné projekty - 2. prioritná os: Trvalo udržateľná cezhraničná doprava, investičná priorita: Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy - (uzávierka 30.11.2016 do 16:15 hod.)

PL-SK 2014 - 2020 - 3. os - druhá výzva

05.09.2016 Výzva v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - štandardné projekty - 3. prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia (uzávierka 30.11.2016 do 16:15 hod.)

PL-SK 2014 - 2020 - 1. os - prvá výzva

04.05.2016 Výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - štandardné projekty - 1. prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia - (uzávierka 16.8.2016)

PL-SK 2014 - 2020 - 2. os - prvá výzva

26.01.2016 Výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - štandardné projekty - 2. prioritná os: Trvalo udržateľná cezhraničná doprava - (uzávierka 31.5.2016)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 06.09.2016 / Aktualizované: 06.09.2016 HoreTlačiť