Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Štruktúra Progranu PL-SK 2014 - 2020

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

Štruktúra

Grafické znázornenie štruktúry programu je znázornené na nižšie uvedenej schéme (obrázku):

Štruktúra Programu Poľsko-Slovensko 2014-2020

Popis k obrázku Štruktúra Programu Poľsko-Slovensko 2014-2020

 • 1. úroveň - Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020
 • 2. úroveň - Program je rozdelený do 3 prioritných osí 
   • Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti
   • Prioritná os 2 - Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
   • Prioritná os 3 - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia
 • 3. úroveň - Každá z prioritných osi má stanovený konkrétny cieľ
   • Prioritná os 1 - Konkrétny cieľ 1 - Zintenzívnenie trvalo udržateľného vyuz´žitia kultúrneho a prírodného dedičstva
   • Prioritná os 2 - Konkrétny cieľ 2 - Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
   • Prioritná os 2Konkrétny cieľ 3 - Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy
   • Prioritná os 3Konkrétny cieľ 4 - Zvýšenie kvality cezhraničného a profesijného a odborného vzdelávania

Sem vložte text

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 06.06.2019 HoreTlačiť