Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Fond mikroprojektov

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK
Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Strešné projekty slúžia na realizáciu a implementáciu mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov (ďalej už len FMP).

Tieto prostriedky sú určené na realizáciu cezhraničných aktivít v oblasti podpory programu v rámci dvoch prioritných osí:

 • I. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti
 • III. – Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Mikroprojekty vybrané na poskytnutie finančného príspevku musia prispievať k plneniu cieľov programu a realizovať ukazovatele výstupov priradené k príslušnej prioritnej osi.

Poskytnutie finančného príspevku na miestne iniciatívy menšieho rozsahu, prostredníctvom FMP, by malo tvoriť základ pre väčšie spoločné cezhraničné projekty. V rámci FMP existuje tiež možnosť realizácie investícií ako doplnenia aktivít „mäkkého“ charakteru. Investícia však nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie mikroprojektu.

Každý strešný projekt spoločne pripravujú a realizujú dva alebo – v prípade partnerstva vytvoreného Euroregiónom „Tatry“ a PSK a ŽSK – tri oprávnené subjekty, partneri strešného projektu.

V každom z partnerstiev sa realizujú dva strešné projekty:

 • jeden v I. prioritnej osi
 • a jeden v III. prioritnej osi.

Mikroprojekty PSK - Karpaty

Mikroprojekty PSK - Tatry - ŽSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 25.07.2016 HoreTlačiť