Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V. výzva mikroprojekty os 1 PSK-TATRY-ŽSK

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Výzva

Prešovský samosprávny kraj  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci:

 • Prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Upozornenie pre žiadateľov

 • Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu (Prílohy: Partnerská dohoda, Opis vplyvu na ŽP a Opis IT produktu predložiť aj do poľského jazyka) .
 • Vecné ukončenie mikroprojektu najneskôr do 31.12.2021
 • Prešovský samosprávny kraj bude poskytovať osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov na základe vopred dohodnutého termínu - lucia.macupova@vucpo.sk.

Typy mikroprojektov

 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj)

Žilinský samosprávny kraj

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL)

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu

 • Prešovský samosprávny kraj:  65 018,49 €

Trvanie výzvy


 od 1. marca 2021 do 8. marca 2021 do 12:00 hod.

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladania žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumentoch k výzve:

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát  Aktualizácia
Úplne znenie výzvy PSK - Tatry PDF (329 kB) 01.03.2021

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT - odkaz na stránku - aktuálne verzie dokumentov

HTML

15.06.2020

VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (272 kB) 01.03.2021
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe- formulár vo formáte ODT,  ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači

ODT (229,17 kB)

01.03.2021
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor) PDF (638,85 kB) 01.03.2021

Prílohy k žiadosti o FP v slovenskom jazyku (na stiahnutie)

ZIP (1,08 MB) 01.03.2021
Prílohy k žiadosti o FP v poľskom jazyku (na stiahnutie) HTML 01.03.2021
Usmernenie mikroprojekty - investičné (stavebné) PDF (25,27 kB) 01.03.2021
Usmernienie mikroprojekty IT PDF (16.71 kB) 01.03.2021
Programový dokument PDF (1,22 MB) 01.03.2021
Príručka pre prijímateľov s prílohami  - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 01.03.2021
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 01.03.2021
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 01.03.2021

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525

Ing. Jana Kičurová

e-mail: jana.kicurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 543

Výzva vyhlásená partnerom

Publikované: 1.3.2021 / Aktualizované: 01.03.2021 HoreTlačiť