Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

III. výzva mikroprojekty os 1 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Výzva

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci

 • Prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Upozornenie pre žiadateľov

Výbor pre mikroprojekty, ktorý zasadal dňa 3.4.2019 schválil predĺženie termínu  ukončenia 3. výzvy v rámci Strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, a to do 31.5.2019, 15:00 hod.

Typy mikroprojektov

 • Spoločný mikroprojekt – výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 140 000 EUR
 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj)

Žilinský samosprávny kraj

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL)

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu

 • Prešovský samosprávny kraj: 391 183,54 EUR
 • Zväzok Euroregión „Tatry”: 1 678 408,06 EUR
 • Žilinský samosprávny kraj: 262 889,62 EUR

Trvanie výzvy


 Od 1. februára 2019 do 31. mája 2019 do 15:00 hod.

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladania žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumentoch k výzve:

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát  Aktualizácia
Úplne znenie výzvy PSK - Tatry - ŽSK PDF (332 kB) 01.02.2019

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT - odkaz na stránku - aktuálne verzie dokumentov

HTML

01.02.2019

VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (272 kB) 01.02.2019
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe- formulár vo formáte RTFvo formáte ODT,  ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači

RTF (10 MB),

ODT (229,17 kB)

01.02.2019
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor) PDF (638,85 kB) 01.02.2019

Prílohy k žiadosti o FP v slovenskom jazyku (na stiahnutie) prílohy k žiadosti vo formátoch ODT, Open XML (DOCX)

 

ZIP (2,4 MB) 01.02.2019
Prílohy k žiadosti o FP v poľskom jazyku HTML 01.02.2019
Usmernenie mikroprojekty - investičné (stavebné) PDF (25,27 kB) 01.02.2019
Usmernienie mikroprojekty IT PDF (16.71 kB) 01.02.2019
Programový dokument PDF (1,22 MB) 01.02.2019
Príručka pre prijímateľov s prílohami  - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 01.02.2019
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 01.02.2019
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 01.02.2019

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

PhDr. Andrea Kmecová

e-mail: andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.

Výzva vyhlásená partnerom

Vyhľadávanie partnera

Publikované: 04.04.2019 / Aktualizované: 28.05.2020 HoreTlačiť