Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

III. výzva mikroprojekty os 3 - PSK-TATRY-ŽSK

Výzva  na predkladanie  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov  prioritná os 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Dňa 16. apríla 2019 Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

 

Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci

 • Prioritnej osi 3 - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Lehota na prekladanie žiadostí

Výzva trvá od 16. apríla do 31. mája 2019 do 15:00 hod..

Typy mikroprojektov

 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj:

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

Žilinský samosprávny kraj:

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim

Kto môže predkladať žiadosti?

Oprávnení žiadatelia:

 • orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia,
 • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo
 • verejnom záujme,
 • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
 • inštitúcie odborného vzdelávania,
 • vedecké inštitúcie,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • cirkvi a náboženské združenia,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu

Prioritná os 3 – 141 152,01 EUR z toho:

 • Prešovský samosprávny kraj:  69 264,95 EUR 
 • Žilinský samosprávny kraj: 71 887,06 EUR

Trvanie výzvy

Výzva trvá od 16. apríla do 31. mája 2019 do 15:00 hod..

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladania žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumentoch k výzve:

 

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát Aktualizácia
Úplne znenie výzvy PSK - Tatry - ŽSK PDF (327 kB) 21.05.2019

Aktualizovaná - Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT - odkaz na stránku - aktuálne verzie dokumentov

HTML

03.09.2018
VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (272 kB) 03.04.2017
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe) - formulár vo formáte ODT, ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači ODT (229,17 kB) 03.04.2017
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor - užívateľská príručka) PDF (638,85 kB) 03.04.2017
Prílohy k žiadosti o FP v slovenskom jazyku (na stiahnutie) prílohy k žiadosti vo formátoch ODT, Open XML (DOCX) , IT špečifikácia

ZIP (2,4 MB)

PDF (25 kB)

03.09.2018
Prílohy k žiadosti o FP v poľskom jazyku HTML 03.09.2018
Programový dokument HTML 03.09.2018
Príručka pre prijímateľov s prílohami - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 03.09.2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 03.09.2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 03.09.2018

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

PhDr. Andrea Kmecová

e-mail: andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.

Výzva vyhlásená partnerom

 

Publikované: 20.03.2017 / Aktualizované: 08.07.2021 HoreTlačiť