Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

II. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK

Výzva

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci

 • Prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Upozornenie pre žiadateľov

 • predĺženie termínu predkladania žiadostí  - do 29. septembra 2017 do 15:00 hod.
 • Informácia k predkladaniu príloh k žiadosti o poskytnutie FP - PDF (26,58 kB)
 • Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu. Platí pre spoločný aj individuálny mikroprojekt.

Typy mikroprojektov

 • Spoločný mikroprojekt – výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 140 000 EUR
 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj)

Žilinský samosprávny kraj

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL)

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu

Prioritná os 1 – 2 500 000 EUR z toho:

 • Prešovský samosprávny kraj: 593 428,17 EUR
 • Zväzok Euroregión „Tatry”: 1 486 530,36 EUR
 • Žilinský samosprávny kraj: 420 041,47 EUR

Trvanie výzvy


 3. apríla 2017 do 29. septembra 2017 do 15:00 hod.

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladania žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumentoch k výzve:

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát  Aktualizácia
Úplne znenie výzvy PSK - Tatry - ŽSK PDF (158 kB) 18.05.2017

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT (v zip formáte sú PDF súbory)

Aktualizovaná - Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT (v zip formáte sú PDF súbory)

ZIP (1,89 MB)

ZIP (3,14 MB)

03.04.2017

18.07.2017

VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (272 kB) 03.04.2017
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe- formulár vo formáte RTFvo formáte ODT,  ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači RTF (10 MB), ODT (229,17 kB) 03.04.2017
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor) PDF (638,85 kB) 03.04.2017
Prílohy k žiadosti o FP (na stiahnutie) ZIP (1,2 MB) 03.04.2017
Usmernenie mikroprojekty - investičné (stavebné) PDF (25,27 kB) 03.04.2017
Usmernienie mikroprojekty IT PDF (16.71 kB) 03.04.2017
Programový dokument PDF (1,22 MB) 03.04.2017
Príručka pre prijímateľov s prílohami  - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 13.06.2017
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 03.04.2017
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 03.04.2017

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

PhDr. Andrea Kmecová

e-mail: andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.

Výzva vyhlásená partnerom

 

Publikované: 20.03.2017 / Aktualizované: 12.09.2017 HoreTlačiť