Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

IV. výzva mikroprojekty PSK-KARPATY

 logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Výzva

 

Znenie výzvy

 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci :

 • Prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
 • Prioritnej osi 3 - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Upozornenie pre žiadateľov

 • Vecné ukončenie realizácie mikroprojektu najneskôr do 28.2.2022.

 • Mikroprojekty s pozitívnym dopadom na zmiernenie dôsledkov pandémie môžu v kvalitatívnom hodnotení získať navýšenie bodového hodnotenia.

 • Prešovský samosprávny kraj bude poskytovať osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov na základe vopred dohodnutého termínu.

Typy mikroprojektov

 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 €

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Karpatský euroregión (PL)

 • krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres a mesto Krosno, sanocký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadský okres,
 • przemyský subregión: przemyský okres a mesto Przemyśl, lubaczowský okres, przeworský okres, jarosławský okres,
 • rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov.

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu

Prešovský samosprávny kraj

 • Prioritná os 1 -  90 000 €
 • Prioritná os 3 -  45 000 €

Trvanie výzvy

Od 15. júna 2020 do 14. augusta 2020 15:00 hod.

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladanie žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK!

Bližšie informácie

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát Aktualizácia
Úplne znenie výzvy KER PDF (320 kB) 15.06.2020

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami KER - aktuálne verzie

HTML

15.06.2020
VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (648 kB) 15.06.2020
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe),  ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači ODT (108 kB) 15.06.2020
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor) PDF (681 kB) 15.06.2020
Prílohy k žiadosti o FP (na stiahnutie) ZIP (2,76 MB) 15.06.2020
Prílohy k žiadosti o FP v poľskom jazyku - odkaz na stránku Karpatský euroregión HTML 15.06.2020
Programový dokument PDF (1,22 MB) 15.06.2020
Príručka pre prijímateľov s prílohami - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 15.06.2020
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 15.06.2020
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 15.06.2020

 

Vyhľadávanie partnera

Kontakt

V prípade otázok a termínu konzultácie kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 429 IV. posch.

Ing. Jana Kičurová

e-mail: jana.kicurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 429 IV. posch.

.

Výzva vyhlásená partnerom

 

Publikované: 15.06.2020 / Aktualizované: 17.06.2020 HoreTlačiť