Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyhľadávanie partnera

  logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK
Vyhľadávanie partnera v rámci projektu

Inštitúcia hľadajúca partnera

Právna forma

Prioritná os

Cieľová inštitúcia

Cieľ mikroprojektu

Formulár 
(formát RTF)

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

Združenie

1

Mimovládne zamerané na propagáciu regiónu a jeho okolie s dôrazom na rodiny s deťmi

Podpora rodín, voľnočasových športových a kultúrnych aktivít.

 

 ODT (56 kB),
 Office Open XML - DOCX (109,5 kB),

RTF (761 kB)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

Združenie

3

Združenie/nadácia

Cezhraničná výmena osvedčených postupov pri realizácii programov / iniciatív v oblasti špecializačného vzdelávania a odbornej praxe. Tvorba modelových riešení v oblasti vzdelávania v inštitúciách celoživotného vzdelávania a odborných postupov v oblasti riadenia školstva.

 ODT (57 kB),
 Office Open XML - DOCX (110 kB),

RTF (765 kB)

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

Územná samospráva

1

Územná samospráva so skúsenosťami s realizáciou mikroprojektov

Ochrana a podpora biodiverzity, edukačno-informačné kampane, propagácia prírodného bohatstva.

 

 ODT (56 kB),
 Office Open XML - DOCX (109 kB),

RTF (763 kB)

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Združenie

1

Združenie, územná samospráva, kultúrne inštitúcie – kontaktná osoba so znalosťou poľského alebo anglického jazyka

Vytvorenie nového turistického produktu.

 ODT (56 kB),
 Office Open XML - DOCX (109 kB),

RTF (760 kB)

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Združenie

1

Združenie, územná samospráva, kultúrne inštitúcie – kontaktná osoba so znalosťou poľského alebo anglického jazyka

Súpis existujúcich trás vhodných na jazdenie na koni na oprávnenom území, vytvorenie spoločnej databázy objektov súvisiacich s cestovným ruchom zameraným na jazdecký šport.

 

 ODT (56 kB),
 Office Open XML - DOCX (109,5 kB),

RTF (760 kB)

 
Stowarzyszenie EKOPRZESTRZEŃ Ekologia-Rozwój-Przestrzeń
Združenie 1 Združenie/nadácia so zameraním na ekológiu, vzdelávanie, kultúru Projekt bude mať vplyv na cezhraničné vzdelávacie aktivity na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

 ODT (56 kB),
 Office Open XML - DOCX (109,5 kB),

RTF (760 kB)

Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy Kultúrne zariadenie 1 Samospráva, kultúrna inštitúcia

Spoločná cezhraničná propagácia v rámci projektu bude venovaná kultúrnemu dedičstvu cezhraničného územia prostredníctvom zvýšenia počtu návštev a účasti na spoločných podujatich, konferenciách a seminároch.

 ODT (56 kB),
 Office Open XML - DOCX (109 kB),

RTF (762 kB)

Fundacja 4SELF Nadácia 3 Organizácia zameraná na hospodársku činnosť (združenia, nadácie alebo neziskové organizácie Výmena teoretických a praktických vedomostí o možnostiach a potenciále a tiež know - how v oblasti obchodu (marketing, financie)  pre subjekty z tretieho sektora.

 ODT (51 kB),
 Office Open XML - DOCX (99 kB),

RTF (745 kB)

Powiat Lubaczowski Samospráva

1

 

samospráva Vytvorenie turistického produktu - cyklotrasy. Táto vytvorená geoturistická trasa  "Roztocza Wschodniego" bude už súčasťou existujúcej cyklotrasy "Green Velo". ODT (989 kB),

 

 

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 06.06.2019 HoreTlačiť