Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020 (PL-SK 2014-2020)

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ďalej už len program, bol dňa 12. februára 2015 schválený Európskou komisiou.

Program vo finančnej perspektíve 2014-2020 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyznačuje výraznou tematickou koncentráciou a dôrazom na výsledky. Je rozdelený do 3 prioritných osí. Pre prijímateľov to znamená, že okruh aktivít, pre ktoré je možné získať finančný príspevok, bude oveľa užší a zároveň precíznejšie opísaný, a taktiež budú niesť oveľa väčšiu zodpovednosť za ukazovatele výstupu uskutočnených projektov.

Program ponúka podporu pre:

 1. štandardné projekty – vyberané na základe súťaže nazývanej výzva na predkladanie žiadostí3;
 2. vlajkové projekty – vyberané na základe dvojúrovňovej súťaže, skladajúcej sa z výzvy na predkladanie návrhov vlajkových projektov a následne výberu úplných projektových žiadostí, ktorého sa zúčastňujú iba schválené návrhy vlajkových projektov;
 3. mikroprojekty -  získavajúce finančný príspevok v rámci výziev uskutočnených euroregiónmi v Poľsku (Tatry, Beskydy, Karpatský) a vyššími územnými celkami na Slovensku (Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj); výzvy na mikroprojekty sú uskutočňované ako prvok realizácie tzv. strešného projektu, v súlade s pravidlami opísanými v prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa.

Strešné projekty

Projekt, ktorý realizujú vedúci partner (VP) a partneri strešného projektu (PSP) v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, a ktorý je založený na implementácii mikroprojektov podľa zásad ustanovených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku v rámci I. alebo III. prioritnej osi programu.

Prešovský samosprávny kraj ako partner strešného projektu figuruje ako partner v rámci 4 štyroch strešných projektov

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 29.01.2009 / Aktualizované: 13.06.2017 HoreTlačiť