Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základné dokumenty

logo programu HUSKROUA - Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine

 

Základné dokumenty v rámci Programu HUSKROUA - ENI 2014 - 2020

Programové dokumenty

 

Programové dokumenty sú dostupné nielen v angličtine, ale aj v národných jazykoch zúčastnených krajín. V prípade rozporu medzi akýmkoľvek prekladom a anglickou verziou bude mať prednosť anglická verzia.

Aktualizácia 2. 5. 2017

Aktualizácia 2. 5. 2017

Aktualizácia 2. 5. 2017

Aktualizácia 2. 5. 2017

Aktualizácia 2. 5. 2017

 

Dokumenty k procesu verejného obstarávania.

Príručka je primárne určená žiadateľom o NFP (v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP) a prijímateľom (subjektom, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP). Taktiež  je určená aj pre potenciálnych budúcich žiadateľov, a to najmä v prípade, že budú realizovať VO ešte pred predložením ŽoNFP, resp. pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP.

 

 

 

Publikované: 20.10.2017 / Aktualizované: 24.05.2021 HoreTlačiť