Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

WEBINÁR - Diskusia o územnej analýze Programu

Interreg NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027

Dátum: 20 November, 2020 9.00 - 12.00

Miesto: on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM

Jazyk: Angličtina, Slovenský preklad zabezpečený

Vážená pani/Vážený pán,


týmto by som vás chcel pozvať na on-line webovú diskusiu na tému územnej analýzy, pripravenej pre cezhraničný program Interreg NEXT Maďarsko –Slovensko – Rumunsko - Ukrajina na roky 2021-2027.

Na podujatie je potrebné sa registrovať a to najneskôr do 18. novembra 2020, 17.00 h.

Územná analýza je vypracovaná v anglickom jazyku, pričom samostatné extrakty v ukrajinskom, rumunskom, slovenskom a maďarskom jazyku sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze (https://sites.google.com/cesci-net.eu/huskroua2021-2027

Hlavným cieľom územnej analýzy je poskytnúť aktuálny komplexný prehľad o programovej oblasti a o súčasnej situácii a trendoch vývoja vo vopred vybraných témach. Územná analýza slúži na prípravu nového programového obdobia. Za týmto účelom boli okrem klasických štatistických ukazovateľov použite aj iné ukazovatele, ktoré ilustrujú cezhraničné toky a postupy. Počas prípravy analýzy boli použite nielen sekundárne údaje ale aj údaje zozbierané v rámci on-line dotazníka.

Radi Vás na webinári privítame a tešíme sa na Vaše podnety a konštruktívny dialóg.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 13.11.2020 HoreTlačiť