Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cezhraničné programy 2007 - 2013

Cezhraničné programy PSK v programovacom období 2007 - 2013

V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín. V rokoch 2007 - 2013 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce - Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Program cezhraničnej spolupráce SR-AT, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL, Program cezhraničnej spolupráce SR-MR, Program ENPI  HU-SR-RO-UA. Nadnárodnú spoluprácu zastrešujú ďalšie dva programy - Central Europe 2007 - 2013 a Southeast Europe 2007 - 2013. Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu program INTERREG IVC. Ďalším podporným programom pre cezhraničnú a územnú spoluprácu je program INTERACT II.

Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politiky EÚ. Vychádza zo skúseností regionálnej spolupráce v rámci iniciatív Spoločenstva INTERREG a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regionóv.  

V rámci tretieho cieľa "Európska teritoriálna spolupráca" sa má dosiahnuť posilnenie:

 • cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív,
 • transnacionálnej spolupráce s cieľom integrovaného územného rozvoja,
 • interregionálnej spolupráce a výmeny skúseností.

Subjekty z prešovského kraja majú možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z troch programov cezhraničnej spolupráce:

Aktuálne výzvy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 23.05.2016 / Aktualizované: 13.06.2017 HoreTlačiť