Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Hľadanie partnera - pomoc

Program Interreg Poľsko - Slovensko Spolufinancovaný Európskou úniou

Pomoc s hľadaním partnera - malé projekty

Wersja słowacka (SK)
Súčasťou vášho malého projektu musí byť zahraničný partner. Ak ste ešte nespolupracovali s inštitúciou z druhej strany poľsko-slovenskej hranice alebo ak chcete nadviazať nové partnerstvo, pomôžeme vám nájsť vhodného partnera. Stačí, ak vyplníte formulár s ponukou spolupráce. Formulár je potrebné vyplniť v národnom jazyku.

Formulár na vyhľadávanie partnera malého projektu

QR kód Hľadaj partnera - formulár https://forms.office.com/e/Jji2ws3FJ8

Informácie o spracúvaní osobných údajov vo formulári - GDPR (74 kB)

 

 Zoznam inštitúcií hľadajúcich partnera v rámci prípravy malého projektu - priorita 4 (1. výzva)

p.č. Názov inštitúcie hľadajúcej partnera

Okres

(územie realizácie)

Webová stránka Názov projektu
1 Urząd Miasta Krosna Miasto na prawach powiatu – Krosno www.krosno.pl  EkoPogranicze - Bioodpady (PDF, 230 kB)
2 Związek Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów www.pire.swilcza.com.pl  Výmena skúseností medzi bioproducentmi z Poľska a Slovenska / Wymiana doświadczeń pomiędzy producentami ekologicznymi z Polski i Słowacji (PDF, 103 kB)
3

Človek v ohrození, n. o.

Prešov, Bardejov, Spišská Nová Ves www.clovekvohrozeni.sk Sociálna integrácia a inkluzívne vzdelávanie / Integracja społeczna i edukacja integracyjna (PDF, 98 kB)
4 Obec Župčany Župčany www.zupcany.sk Dobrá prax do praxe / Dobra praktyka do praktyki (PDF, 95 kB)

 

Pomoc s hľadaním partnera - štandardné projekty /Pomoc w poszukiwaniu partnera - projekty standardowe

Wersja słowacka (SK) Vyplňte formulár pomocou internetovej stránky Spoločného sekretariátu 

Polish Wypełnij formularz pomocą strony internetowej Wspólnego Sekretariatu

 

Publikované: 13.6.2023 / Aktualizované: 15.01.2024 HoreTlačiť