Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školenia a konzultácie/Szkolenia i konsultacje

Program Interreg Poľsko - Slovensko Spolufinancovaný Európskou úniou

Polish Szkolenia w języku polskim

Szkoleniai w języku polskim

Wersja słowacka (SK) Potrebuješ POMOC S HĽADANÍM PARTNERA pre realizáciu projektu?

Stačí, ak vyplníš formulár s ponukou spolupráce, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke a pošleš nám ho.

24.11.2023 Školenie pre žiadateľov - malé projekty (Rzeszów)

V súvislosti so zverejnenou 1.výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v priorite 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  Vás dňa 24.11.2023 pozývame na školenie, ktoré sa bude konať na Maršalkovskom úrade Podkarpatského vojvodstva v Rzeszówe, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - zasadacia miestnosť o 10:00 hod..

Školenie bude prebiehať v slovenskom jazyku s tlmočením do poľského jazyka. Na školenie sa môžete prihlásiť do 21.11.2023 vyplnením formulára - REGISTRAČNÝ FORMULÁR (prihlasovanie je spustené!) .

Prezentácie 

Osobné konzultácie pre žiadateľov

Prešovský samosprávny kraj bude okrem školení poskytovať aj osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov k prvej výzve (priorita 4) na podujatiach:

13.11.2023 Školenie pre žiadateľov - malé projekty (Prešov)

V súvislosti so zverejnenou 1.výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v priorite 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  Vás dňa 13.11.2023 pozývame na školenie, ktoré sa bude konať na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (Veľká zasadacia miestnosť), Námesie mieru 2, Prešov o 9:00 hod.

Na školenie sa môžete prihlásiť do 9.11.2023 vyplnením formulára - REGISTRAČNÝ FORMULÁR. Počet miest je obmedzený, prihlášky sa prijímajú podľa poradia.

Prezentácie

21.9.2023 Školenie pre žiadateľov - štandardné projekty 

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok v priorite 2. „Prepojenejšie pohraničie“  Vás Spoločný sekretariát pozýva na školenie pre žiadateľov, ktoré sa bude konať dňa 21. septembra 2023 o 9.30 v meste Bielsko-Biala (Konferenčné centrum ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała).

Školenie bude prebiehať v poľskom jazyku s prekladom do slovenčiny. Na školenie sa môžete prihlásiť do 18. septembra vyplnením formulára - REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

25. - 26.7.2023 Školenie pre žiadateľov k štátnej pomoci - štandardné projekty

Školenie pre žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 k štátnej pomoci na platforme ZOOM:

15.6.2023 Školenie pre žiadateľov - štandardné projekty

Školenie pre žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 sa uskutoční dňa 15.6.2023 na Úrade PSK. V prípade záujmu je potrebné vyplniť registračný formulár (školenie pre žiadateľov Interreg PL-SK 2021-2027, 16.6.2023).  Program školenia (PDF, 197 kB )

Predmetom školenia sú vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok pre štandardný projekt v oblasti:

 • cestovný ruch,
 • elektromobilita,
 • inštitucionálna spolupráca.

2.2.2023 Webinár pre žiadateľov týkajúci sa aplikácie WOD2021

On-line webinár je určený pre žiadateľov z Poľska a zo Slovenska týkajúci sa aplikácie WOD2021 realizovaného v rámci aktuálne vyhlásených výziev programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý sa uskutoční 2. februára 2023 od 9:00 do 11:00 na platforme ZOOM.

Téma webinára:

 • všeobecné predstavenie systému,
 • tvorba používateľského účtu a tvorba organizácie,
 • vyplňovanie žiadosti o príspevok.

Pozvánka:

Webinár je určený pre žiadateľov z Poľska a zo Slovenska (bude sa konať v poľskom jazyku s tlmočením do slovenčiny), ktorí plánujú predložiť žiadosť o príspevok vo výzvach vyhlásených v decembri 2022 (t. j. cesty, biodiverzita, klíma).

Program a odkaz na školenie nájdete na webovej stránke: www.sk.plsk.eu

27.1.2023 Školenie pre žiadateľov z Poľska a zo Slovenska Wersja słowacka (SK) Polish

Školenie je určené pre žiadateľov z Poľska a zo Slovenska rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (realizované v poľskom jazyku s tlmočením do slovenčiny), ktorí plánujú predložiť žiadosť o príspevok v aktuálne vyhlásených výzvach (t. j. cesty, biodiverzita, klíma).

Program a odkaz na školenie je uvedený na webovej stránke programu (plsk.eu): On-line školenie pre žiadateľov týkajúce sa štátnej pomoci - Článok - Interreg Pol'sko-Slovenko 2014-2020

18.1.2023 - Štandardné projekty

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok pre štandardné projekty v zameraní na životné prostredie (klíma,  biodiverzita) Vás pozývame na školenie pre potencionálnych žiadateľov, ktoré sa bude konať dňa 18. januára 2023 o 9.00 hod. v Prešove – veľká zasadacia miestnosť Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov. Školenie je určené pre slovenských žiadateľov (bude prebiehať v slovenskom jazyku). Podrobné informácie k oprávneným aktivitám projektu nájdete v kapitole 2.6 Príručky programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Prezentácie zo školenia

Informácie o ďalších školeniach, vrátane školení pre žiadateľov z Poľska nájdete na webovej stránke programu.

Publikované: 09.11.2022 / Aktualizované: 23.11.2023 HoreTlačiť