Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Program sa vzťahuje na cezhraničnú spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom. Vypracovala ho poľsko-slovenská pracovná skupina a experti. Pracovnú skupinu tvorili zástupcovia:

 • regiónov a euroregiónov,
 • EZÚS,
 • sociálnych a hospodárskych partnerov,
 • občianskej spoločnosti,
 • štátnej správy na regionálnej úrovni,
 • ministerstiev zodpovedných za regionálny rozvoj v oboch krajinách.

Aktuálne informácie k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Dňa 26. septembra 2022 schválila Európska komisia (EK) Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko na roky 2021-2027!

Prešovský samosprávny kraj je jedným zo subjektov, ktorý zabezpečí realizáciu Fondu malých projektov v sume 3 878 594 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Malé projekty poľsko-slovenského pohraničia budú zamerané na budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“ (mäkké aktivity). Vyhlásenie prvej výzvy je naplánované v prvom kvartáli 2023. 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 14.12.2021 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť