Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy víťazi

Projekty v rámci výzvy "SK08 Cezhraničná spolupráca" - Nórsky finančný mechanizmus

V súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera (PDF, 758 kB) , časť 7.1.4 Dodatky k zmluvám uzavreté na základe výsledku verejného obstarávania a ich kontrola, ak prijímateľ alebo partner nie sú povinný zverejniť uzavretú zmluvu s víťazným uchádzačom, tak správca programu zmluvu zverejní na svojom webovom sídle.
PSK preberá na základe DOHODY O DELEGOVANÍ PRÁVOMOCÍ SPRÁVCU PROGRAMU č. 1284/2013 (číslo z registra zmlúv Ú PSK: 489/2013/PCS) plní úlohu SSMG – správcu schémy malých grantov, preberá úlohu Správcu programu v zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus programové obdobie 2009 – 2014 (v znení dodatku č. 1 zo dňa 3.11.2015), časť 7.1.3 Následná kontrola verejného obstarávania

Zmluvy

Zmluvy s víťazným uchádzačom:

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.02.2017 / Aktualizované: 27.10.2017 HoreTlačiť