Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Realizované projekty

Projekty v rámci výzvy "SK08 Cezhraničná spolupráca" - Nórsky finančný mechanizmus

Schéma malých grantov

Zoznam zazmluvnených projektov PSK

Číslo projektu

Žiadateľ

Názov projektu

Účinnosť zmluvy

Realizácia projektu

Celkový rozpočet projektu

Projektový grant

CBC02/PSK-I/008

Obec Spišský Hrhov

Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti

9.7.2015

1.7.2015-28.2.2017

84 950,27

72 207,27

CBC02/PSK-I/009

Obec Ubľa

Ubľa - Velykyj Bereznyj - Informácie nepoznajú hranice (U-VB-INH)

29.8.2015

1.9.2015-31.10.2016

142 755,00

121 342,00

CBC02/PSK-I/017

OZ Amfiteáter Prešov

Amfiteáter Prešov, kultúrny park

6.2.2016

1.2.2016-31.12.2016

177 610,00

159 849,00

CBC02/PSK-I/021

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva

29.8.2015

1.9.2015-31.08.2016

196 175,00

166 747,00

CBC02/PSK-I/022

SÚC PSK

Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácii v slovensko - ukrajinskom pohraničí

2.2.2016

1.2.2016-31.3.2017

149 225,00

126 841,00

CBC02/PSK-I/025

TJ Družstevník Borov

Projekt Družba

6.2.2016

1.2.2016-30.4.2017

121 034,00

102 879,00

CBC02/PSK-I/026

Perspettiva s.r.o.

Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe

5.2.2016

1.1.2016-31.12.2016

93 525,00

79 496,00

CBC02/PSK-I/030

Legend foto

Európsky týždeň mobility ETM Karpatská sieť

2.2.2016

1.2.2016-30.4.2017

100 543,00

89 503,00

CBC02/PSK-I/033

KSK

Bicyklom za hranice

10.6.2016

1.5.2016-30.4.2017

189 364,00

162 579,00

CBC02/PSK-I/038

Prešovská univerzita v Prešove

Analýza a hodnotenie stavu zložiek životného prostredia v prihraničnej oblasti SR- UA pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti územia

16.8.2016

1.8.2016-30.4.2017

139 626,00

118 682,00

CBC02/PSK-I/043

Rímskokatolícka cirkev - farnosť sv. Mikuláša

Priateľstvo a pomoc bez hraníc

6.5.2016

1.5.2016-30.4.2017

86 900,00

73 865,00

CBC02/PSK-I/046

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o

Ukrajina a Slovensko očami mládeže (USOM)

10.6.2016

1.6.2016-30-4-2017

78 716,00

70 844,00

CBC02/PSK-I/049

Prešovská univerzita v Prešove

Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a Zakarpatskej Ukrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočí

12.9.2015

1.9.2015-28.02.2017

134 635,00

114 440,00

CBC02/PSK-I/060

CLINICUM, s.r.o.

Informácie pre občanov a spoluprácu

1.6.2016

1.5.2016-30.4.2017

120 250,00

102 213,00

CBC02/PSK-I/061

Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky

Slovensko-ukrajinské informačné centrum

3.5.2016

1.5.2016-28-2-2017

160 898,00

144 808,00

CBC02/PSK-I/065

Obec Nižná Olšava

Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc

3.9.2015

1.9.2015-31.08.2016

119 508,00

101 582,00

Zmluvy

V súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera (PDF, 758 kB) , časť 7.1.4 Dodatky k zmluvám uzavreté na základe výsledku verejného obstarávania a ich kontrola, ak prijímateľ alebo partner nie sú povinný zverejniť uzavretú zmluvu s víťazným uchádzačom, tak správca programu zmluvu zverejní na svojom webovom sídle.

 

Publikované: 20.06.2016 / Aktualizované: 01.02.2017 HoreTlačiť