Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva pre výber hodnotiteľov

 

Národná rozvojová agentúra Maďarskej republiky ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko -Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a bývania Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny zverejňujú výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov. Hodnotitelia vybratí v rámci tejto Výzvy budú vykonávať hodnotenie žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov predložených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI.

Do databázy hodnotiteľov vytvorenej na základe tejto Výzvy budú zaradení výlučne kandidáti, ktorí splnia stanovené minimálne a odborné výberové kritériá. Hodnotitelia budú vykonávať kvalitatívne hodnotenie projektov v súlade s hodnotiacimi kritériami, cieľmi a prioritami Programu a kritériami definovanými v jednotlivých výzvach na predkladanie projektov. Uzávierka prijímania žiadostí je dňa 19.októbra 2009 do 16:00.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 17.09.2009 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť