Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Infodni na Slovensku – 2. Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Spoločný technický sekretariát v spolupráci s Branch officom Spoločného technického sekretariátu organizuje posledné kolo informačných dní na Slovensku. Toto podujatie je zamerané na potenciálnych projektových žiadateľov, resp. projektových partnerov činných v oprávnenom programovom území Slovenska (Prešovský a Košický kraj), preto budú avizované infodni prebiehať v slovenskom jazyku. Cieľom podujatia je poskytnúť informácie o správnom vypĺňaní projektovej žiadosti a projektového rozpočtu.

Dátum a miesto konania:

  • 21. september 2010 - Prešov, 10.00h, budova Úradu PSK, Námestie Mieru 2
  • 22. september 2010 - Košice, 10.00h, budova Úradu KSK, Nám. Maratónu mieru 1

Na uvedené podujatie v Prešove je potrebná registrácia na e-mailovej adrese: lenka.karnizova@vucpo.sk do 17.9.2010 do 15.00 hod..

 

Tešíme sa na vás.


S pozdravom,
Spoločný technický sekretariát
ENPI CBC HU-SK-RO-UA 2007-2013

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 29.06.2010 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť