Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Infodeň Programu ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013 - 25.10.2011

 

V rámci aktuálnej 3. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok Spoločný technický sekretariát v spolupráci s Branch officom Spoločného technického sekretariátu organizuje posledné kolo informačných dní na Slovensku. Toto podujatie je zamerané pre potenciálnych projektových žiadateľov činných v oprávnenom programovom území Slovenska (Prešovský a Košický kraj), preto budú avizované infodni prebiehať v slovenskom jazyku. Cieľom podujatia je poskytnúť informácie o správnom vypĺňaní projektovej žiadosti a projektového rozpočtu.

 

 

Dátum a miesto konania:

  • 25. Október 2011 - Prešov, 10.00h, Historická budova mestskej školy, Hlavná 139
  • 26. Október 2011 - Košice, 10.00h, budova Úradu KSK, Nám. Maratónu mieru 1.

Na uvedené podujatie v Prešove je potrebná registrácia na e-mailovej adrese:

lenka.karnizova@vucpo.sk do 21.10.2011 do 15.00 hod..

 

Ďalšie informácie o programe ako aj o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok sa môžete dozvedieť na internetovskej stránke programu: www.huskroua-cbc.net, z ktorej si môžete stiahnúť všetky potrebné dokumenty súvisiace s výzvou.

 

Tešíme sa na vás.

 

S pozdravom,

Spoločný technický sekretariát

ENPI CBC HU-SK-RO-UA 2007-2013

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 18.10.2011 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť