Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

INFODEŇ k Programu ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013

 I N F O D E Ň

PSK ako vysunuté pracovisko

Vo štvrtok 30. júla sa v Prešove, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil INFODEŇ programu ENPI Maďasko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013.T ohto podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z rôznych oblastí spoločenského života. Pre uvedený program je alokovaných viac ako 68 mil. €. Z týchto prostriedkov je možné podporiť cezhraničné aktivity v oblasti rozvoja podnikania, turizmu, ochrany životného prostredia, rozvoja v oblasti kultúry a športu. Cieľom stretnutia bolo informovať potenciálnych žiadateľov o možnosti čerpania finančných prostriedkov z tohto programu. PSK je zapojený do realizácie programu ako vysunuté pracovisko Spoločného technického sekretariátu, ktoré bude nápomocné pre žiadateľov pri príprave projektov. V rámci I. výzvy, ktorá bola vyhlásená 16. júna 2009, bude prerozdelených viac ako 13 mil. €. Uzávierka tejto výzvy bude 22. septembra 2009.

Prešov 30. júla

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 31.07.2009 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť