Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

III. výzva na predkladanie žiadostí o FP

Vyhlásenie III. výzvy na predkladanie Žiadostí o FP od 30.9.2011 do 31.01.2012 Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013

 Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny dňa 30. septembra 2011 uverejňuje:

3. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Uvedený program bol schválený Európskou komisiou dňa 23. septembra 2008 pod číslom C(2008)5146.

 

Cieľ výzvy:

v rámci podpory cezhraničnej spolupráce zabezpečiť realizáciu projektov v oblasti trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, turizmu, rozvíjania ľudských zdrojov, vzdelávania, spolupráce v kultúrnej a inovačnej oblasti, ochrany prírody a životného prostredia.

Finančné zdroje:

podporené projekty budú realizované prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) spolu so spolufinancovaním troch členských krajín EÚ. Finančná alokácia 3. výzvy je 8 000 000 EUR zo zdrojov programu ENPI.

Oprávnené územie programu:

 • Maďarsko: Región Szabolcs-Szatmár-Bereg, Región Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Slovensko: Košický kraj, Prešovský kraj
 • Rumunsko: Región Maramures, Región Satu Mare a Región Suceava
 • Ukrajina: Zakarpatský región, Ivano-Frankivský región a Chernivetský región

Oprávnení žiadatelia:

štát, resp. organizačná zložka štátu; územná samospráva (a jej organizačné zložky); príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, samosprávny kraj, obec alebo mestská časť, komory, školy, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, medzinárodné organizácie a iné.

 • Podmienkou implementácie projektu je účasť jednej partnerskej organizácie z Ukrajiny a jednej partnerskej organizácie z členskej krajiny EÚ (t.j. z Maďarska, Slovenska alebo Rumunska).
 • Použité postupy: žiadosť o finančný príspevok možno podať v rámci 1.kolovej otvorenej výzvy 
 • Miesto prijímania žiadostí o finančný príspevok: Žiadosti o finančný príspevok prijíma výlučne Spoločný technický sekretariát, adresa: VÁTI, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
 • Termín na predloženie žiadostí o finančný príspevok: 31. január 2012 do 14.00h

Ďalšie informácie o programe ako aj o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o finančnýpríspevok sa môžete dozvedieť na internetovskej stránke programu: www.huskroua-cbc.net, z ktorej si môžete stiahnúť všetky potrebné dokumenty súvisiace s výzvou.

Želáme vám veľa úspechov!

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 25.06.2010 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť