Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky deň spolupráce 2013

Európsky deň spolupráce 2013 štartuje inovatívnymi nástrojmi a podujatiami

Riadiace štruktúry programu sa spolu s Prijímateľmi a Partnermi programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina tento rok opäť zapoja spolu s viac ako 80 európskymi teritoriálnymi programami v Európe do organizácie Dňa Európskej spolupráce, podujatia, ktoré sa zameriava na predstavenie úspechov Európskej cezhraničnej spolupráce pre širokú verejnosť.

Od 13. do 20.septembra 2013 sa uskutoční celý rad lokálnych aktivít a podujatí v rámci Dňa Európskej spolupráce, organizovaný Prijímateľmi a Partnermi za účasti riadiacich štruktúr a národných orgánov v rámci všetkých 8 oprávnených regiónov programu ENPI.

Približne 40 cezhraničných projektov v oblastiach ekonomického a sociálneho rozvoja, ochrany životného prostredia a pripravenosti na núdzové situácie, zlepšenia cezhraničnej dopravnej infraštruktúry ako aj inštitucionálnej spolupráce a spolupráce „ľudia-ľuďom“, financovaných z prostriedkov EÚ v rámci programu ENPI, sa zúčastní prostredníctvom realizácie viac ako 20 spoločných podujatí v rámci kampane Dňa Európskej spolupráce.

Medzi hlavné lokálne podujatia kampane patrí návštevy Dómu sv. Alžbety v Košiciach, lyžiarskeho strediska v Lysej a multifunkčného turistického centra v Drienici v Prešovskom regióne v rámci Slovenskej republiky, ktoré boli nedávno zrekonštruované v prostriedkov Programu; informačný deň o pripravenosti na núdzové situácie na riaditeľstve vodného zdroja povodia Tisy a podujatie na sieťovanie projektov na Užhorodskom mestskom úrade; návšteva kaštieľa Palanok v Mukačeve v juhozápadnej Ukrajine; deň otvorených dverí propagujúci cezhraničnú spoluprácu v krajskej knižnici v Baia Mare a v Satu Mare na severozápade Rumunska; aktivity pre deti v Strednej škole Jánosa Aranya, aktivity na podujatí Televízie Kölcsey na Kossuthovom námestí v Nyíregyháze vo východnom Maďarsku.

Lokálne aktivity a podujatia v rámci kampane Dňa Európskej spolupráce budú prepojené cyklistickými túrami v Prešove a v Košiciach na Slovensku, Užhorode a Solotvine na Ukrajine, Baia Mare a Satu Mare v Rumunsku ako aj v Csengersima v Maďarsku.

Cieľom tejto kampane je prezentovať verejnosti úspechy európskej spolupráce naprieč hranicami. Miestne podujatia organizované v celej Európe predvedú ako cezhraničné projekty odstraňujú prekážky a nerovnosti, pričom zároveň zvyšuje kultúrne porozumenie a efektivitu medzi európskymi regiónmi. Všetky tieto iniciatívy financované Európskou úniou pomohli zlepšiť životy ľudí v prihraničných oblastiach v Európe a mimo nej.

Pre ďalšie informácie navštívte stránky www.ecday.eu alebo www.huskroua-cbc.net

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 12.09.2013 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť