Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ARCHÍV výziev

Archív výziev 

Logo Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzvy programov cezhraničnej spolupráce

Programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín. Sú to programy cezhraničnej spolupráce medzi týmito štátmi: SR - Poľsko. Ďalšie programy nadnárodnej spolupráce: Nórsky finančný mechanizmus.

Dekoračný obrázok vlajka EÚ

Výzvy - Európske štrukturálne a investičné fondy EŠIF

Finančné zdroje Európskej únie určené na štrukturálnu a kohéznu politiku v programovom období 2014 - 2020.

 

Logo regionálneho operačného programu 

Výzvy RO pre IROP

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

 

Publikované: 06.09.2016 / Aktualizované: 28.12.2016 HoreTlačiť