Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne výzvy a granty

Výzvy - Dotácie PSK v zmysle VZN 57/2017

aktuálne výzvy

Výzvy - Cezhraničná spolupráca (Poľsko-Slovensko, HUSKROUA ENI)

Výzvy IROP (Integrovaného regionálneho operačného programu)

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC71-2021-77

15.10.2021 Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC72-2021-74

15.10.2021 Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC211-2021-78

13.10.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, IROP-PO2-SC211-2021-78

Výzva ŽoNFP- IROP-PO1-SC11-2021-76

06.10.2021 V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

29.09.2021 Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Výzva ŽoNFP-IROP-PO2-SC221-2021-67

21.09.2021 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC223-2021-68

14.09.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

FAQ IROP

16.07.2021 Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

27.05.2021 Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO1-SC122-2020-59

06.05.2021 Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – MŠ 3.kolo, IROP-PO2-SC221-2018-35 - Materské školy II

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-34

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP, IROP-PO2-SC211-2018-34 - Jasle

IROP-PO1-SC11-2019-44

27.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2019-44

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2016-14

13.04.2021 Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2020-57

07.04.2021 Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

Strana: [1]  [2] 

Výzvy z EurActiv

Euroactiv.sk je denne aktualizovaný informačný portál o Európskej únii. Vybrali sme pre vás správy týkajúce sa Aktuálnych výziev. Ďalšie témy si môžete prečítať na stránke EurActiv.sk. Staršie správy nájdete v archíve.

 

Publikované: 26.11.2009 / Aktualizované: 05.02.2019 HoreTlačiť