Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozvoj miest a obcí

DG Regio - obrázok

Európska politika v oblasti rozvoja miest a obcí

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG Regio)

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku je súčasťou európskej komisie. Jeho úlohou je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť znižovaním rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a krajín Európskej únie.

Základnou politikou Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku je politika súdržnosti, ktorá znižuje rozdiely a podporuje neustále zlepšovanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku pomáha menej rozvinutým regiónom a regiónom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dosiahnuť rýchlejšie tempo udržateľného hospodárskeho rastu. Robí tak prostredníctvom spolufinancovania projektov infraštruktúry, rozvojom informačnej spoločnosti, zrýchľovaním prenosu know-how, podporou investícií do ľudských zdrojov a povzbudzovaním cezhraničnej spolupráce. Politika regionálneho rozvoja je jedným z prejavov solidarity Európskej únie.

Základné finančné nástroje Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Kohézny fond
 • Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (ISPA)

Sumár operačných programov podľa krajín v oblasti regionálneho rozvoja:

Programy EÚ

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 23.11.2012 HoreTlačiť