Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy a granty

dekoračný obrázok

Aktuálne výzvy

pre všetky typy projektov

Logo Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Výzvy programov cezhraničnej spolupráce

Programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín. Sú to programy cezhraničnej spolupráce medzi týmito štátmi: Poľsko - Slovensko (PL-SK), Maďarsko - Slovensko - Rumunskuo - Ukrajina (HUSKROUA - ENI). Ďalšie programy nadnárodnej spolupráce: Nórsky finančný mechanizmus.

 dekoračný obrázok

Výzvy - programy a granty EÚ

Možnosť získať finančné zdroje pre realizáciu projektov riadených európskymi inštitúciami.  

Hlavnou črtou projektov je nadnárodné partnerstvo subjektov v rámci projektov, t.j. najmenej 3 partneri z 3 rôznych krajín EÚ. Projekty sa podávajú na základe výzvy. 

Logo regionálneho operačného programu 

Výzvy RO pre IROP

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

dekoračný obrázok

Výzvy PSK

Poskytovanie dotácií z rozpočtu PSK v zmysle VZN 15/2008. 

  

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

        

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 20.10.2017 HoreTlačiť