Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy a granty

 

Aktuálne výzvy

pre všetky typy projektov
 

 

Nové programové obdobie 2021-2027

Príprava nového programového obdobia súvisí i s inováciou metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja pre obdobie po roku 2020. 

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Logo Programu HUSKROUA ENI - Hungary - Slovakia - ROmania - Ukraine

Výzvy programov cezhraničnej spolupráce

Programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín. Sú to programy cezhraničnej spolupráce medzi týmito štátmi: Poľsko - Slovensko (PL-SK), Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina (Interreg NEXT HUSKROUA). Ďalšie programy nadnárodnej spolupráce: Nórsky finančný mechanizmus.

Logo IROP - Integrovaný regionálny operačný program 

Výzvy RO pre IROP

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

ERB PSK Prešovský samosprávny kraj

Výzvy PSK

Poskytovanie dotácií z rozpočtu PSK v zmysle VZN 78/2019. 

  

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

Aktuálne výzvy

        

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

 

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 06.11.2023 HoreTlačiť