Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zástupca riaditeľa úradu

Kompetencie zástupcu riaditeľa úradu

Zástupca riaditeľa úradu PSK najmä

 • zabezpečuje administratívne a organizačné veci riaditeľa úradu,
 • v čase neprítomnosti zastupuje riaditeľa v rozsahu jeho pôsobnosti podľa čl. VII. bod 4.,5.,6., a podľa čl. IX. bod 1 Organizačného poriadku Ú PSK ,
 • v čase prítomnosti riaditeľa plní úlohy, ktorými ho riaditeľ poverí .

 

Publikované: 11.06.2014 / Aktualizované: 01.06.2020 HoreTlačiť