Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zamestnanci úradu

Kontakty na zamestnancov Úradu PSK v podobe vyhľadávacieho formulára podľa zadaného kritéria

Kontakty je možné vyhľadávať podľa odboru/oddelenia alebo podľa priezviska.  

UPOZORNENIE - Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@".

Vyhľadať kontakt

   

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda PSK
milan.majersky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 101-102
miestnosť: II. podlažie

MUDr. Peter Bizovský, MPH

podpredseda PSK
peter.bizovsky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 124, 0903906603
miestnosť: 245 II. podlažie

MUDr. Martin Jakubov

podpredseda PSK
martin.jakubov(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 124, 0905430819
miestnosť: 245 II. podlažie

PhDr. Jozef Lukáč

podpredseda PSK
jozef.lukac(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 124
miestnosť: 245 II. podlažie

Mgr. Róbert Neupauer, PhD.

poradca predsedu PSK
robert.neupauer(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 116
miestnosť: 626 VI. podlažie

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
vedúci kancelárie predsedu
marek.cimbala(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 205 II. podlažie

Ing. Anna Antolová, MBA

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
anna.antolova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 206 II. podlažie

Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
ludmila.hiriakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 206 II. podlažie

Mgr. Klára Iľašová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
klara.ilasova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 206 II. podlažie

Ing. Peter Hamrák

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
vedúci oddelenia
peter.hamrak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 204 II. podlažie

Ing. Jakub Červeňák

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
jakub.cervenak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 134
miestnosť: 336 III. podlažie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 204 II. podlažie

Mgr. Mária Andrejková

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
maria.andrejkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 334 III. podlažie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
lea.heilova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 204 II. podlažie

Mgr. Nicole Removčíková

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
nicole.removcikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 138
miestnosť: 334 III. podlažie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
marta.sibalova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 402 IV. podlažie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 144
miestnosť: 241 II. podlažie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie práce a miezd
jana.maslejova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 146
miestnosť: 240 II. podlažie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 240 II. podlažie

Ing. Peter Vaník

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie informatiky
vedúci oddelenia
peter.vanik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 194
miestnosť: 337 III. podlažie

Ing. Vladimír Kessel

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie informatiky
vladimir.kessel(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 192
miestnosť: 338 III. podlažie

Mgr. Matúš Kipikaša

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie informatiky
matus.kipikasa(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 196
miestnosť: 336 III. podlažie

Mgr. Michal Krupa

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie informatiky
michal.krupa(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 191
miestnosť: 335 III. podlažie

Ing. Stanislav Miháľ

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie informatiky
stanislav.mihal(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 195
miestnosť: 335 III. podlažie

Bc. Matúš Ždiňák

Kancelária predsedu PSK, Oddelenie informatiky
matus.zdinak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 193
miestnosť: 335 III. podlažie

PaedDr. Peter Javorský, PhD.

Odbor SO pre IROP
vedúci odboru
peter.javorsky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 151
miestnosť: 527a V. podlažie

Mgr. Veronika Buzogaňová

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
veronika.buzoganova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 153
miestnosť: 521 V. podlažie

Mgr. Milena Farkasová

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
milena.farkasova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 152
miestnosť: 527 V. podlažie

Ing. Emília Gašparová

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
emilia.gasparova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 162
miestnosť: 519 V. podlažie

Ing. Radomír Hitrík

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
radomir.hitrik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 157
miestnosť: 521 V. podlažie

Ing. Eva Kaduková

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
eva.kadukova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 346
miestnosť: 522 V. podlažie

Ing. Ivana Kirkov

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
vedúca oddelenia
ivana.kirkov(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 526 V. podlažie

Ing. Ladislav Lorinc

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
ladislav.lorinc(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 156
miestnosť: 526 V. podlažie

Mgr. Peter Louma

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
peter.louma(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 165
miestnosť: 520 V. podlažie

Mgr. Jana Plavčanová

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
jana.plavcanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 154
miestnosť: 529 V. podlažie

Ing. Peter Sokolský

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
peter.sokolsky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 169
miestnosť: 519 V. podlažie

Mgr. Sláva Srokovská

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
slava.srokovska(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 159
miestnosť: 521 V. podlažie

Mgr. Anna Šebejová

Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov
anna.sebejova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 163
miestnosť: 522 V. podlažie

Mgr. Mário Kilián

Odbor SO pre IROP, Oddelenie riadenia a koordinácie
vedúci oddelenia
mario.kilian(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 161
miestnosť: 530 V. podlažie

Ing. Daniela Matušíková

Odbor SO pre IROP, Oddelenie riadenia a koordinácie
daniela.matusikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 168
miestnosť: 529 V. podlažie

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP, Oddelenie riadenia a koordinácie
stefan.pavlik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 166
miestnosť: 520 V. podlažie

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga

riaditeľ Úradu PSK
jozef.cvoliga(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 172
miestnosť: 230a II. podlažie

Mgr. Fabián Novotný

zástupca riaditeľa Úradu PSK
fabian.novotny(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 174
miestnosť: 239 II. podlažie

Zuzana Čechová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
zuzana.cechova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 124
miestnosť: 245 II. podlažie

Mgr. Erika Lukáčová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
erika.lukacova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 172
miestnosť: 230 II. podlažie

Lucia Sopková

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
lucia.sopkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 173
miestnosť: 230 II. podlažie

Mgr. Katarína Gabošová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát zástupcu riaditeľa
katarina.gabosova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 175
miestnosť: 239 II. podlažie

Ing. Marcel Novák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia
marcel.novak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 352
miestnosť: 616 VI. podlažie

Ing. Dárius Holík

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
darius.holik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 336
miestnosť: 612 VI. podlažie

Monika Hreňová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
monika.hrenova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 332
miestnosť: 620 VI. podlažie

Bc. Ladislav Magáč

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
ladislav.magac(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 337
miestnosť: 613 VI. podlažie

Ing. Adriána Pasok

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
adriana.pasok(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 351
miestnosť: 620 VI. podlažie

Anna Poráčová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
anna.poracova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 338
miestnosť: 613 VI. podlažie

Martin Fečo

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Jaroslav Janič

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Dušan Kmec

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Maroš Mitra

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Ján Jenča

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: I. podlažie

Ján Sedlák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: I. podlažie

Timea Fecková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Juraj Foľvarský

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Božena Majdáková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Drahoslav Matisko

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Danka Petijová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Slavka Petrilová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Peter Šitár

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Darina Šutyová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 142
miestnosť: 237 II. podlažie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie právne
právnik
lubos.keller(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 143
miestnosť: 235 II. podlažie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 140
miestnosť: 235 II. podlažie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 141
miestnosť: 238 II. podlažie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 147
miestnosť: 618 VI. Podlažie

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
vedúca oddelenia
gabriela.petrova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 311
miestnosť: 329 III. podlažie

Bc. Dagmar Kušnírová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
dagmar.kusnirova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: 611 VI. podlažie

Ing. Gabriela Maťašová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
gabriela.matasova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 314
miestnosť: 330 III. podlažie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
katarina.ockaiova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 312
miestnosť: 614 VI. podlažie

PaeDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
lubomira.pruzinska(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: 331 III. podlažie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
maria.rohalova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 614 VI. podlažie

Mgr. Júlia Ruttkayová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
julia.ruttkayova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: 331 III. podlažie

Ing. Jaroslav Timko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
jaroslav.timko(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 316
miestnosť: 609 VI. podlažie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
adriana.vraniakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 611 VI. podlažie

JUDr. Lýdia Budziňáková

Odbor zdravotníctva, vedúci odboru zdravotníctva
poverená vedením odboru
lydia.budzinakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 631
miestnosť: 347 III. podlažie

Mgr. Ľubica Cuperová

Odbor zdravotníctva
lubica.cuperova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 635
miestnosť: 346 III. podlažie

Ing. Marek Číž

Odbor zdravotníctva
marek.ciz(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 636
miestnosť: 345 III. podlažie

Ing. Viera Haľková, EMBA

Odbor zdravotníctva
viera.halkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 634
miestnosť: 349 III. podlažie

Mgr. Andrea Harasztová

Odbor zdravotníctva
andrea.harasztova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 637
miestnosť: 346 III. podlažie

PhDr. Alica Kokošková

Odbor zdravotníctva
alica.kokoskova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 632
miestnosť: 349 III. Podlažie

Mgr. Andrea Štiavnická

Odbor zdravotníctva
andrea.stiavnicka(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 633
miestnosť: 345 III. podlažie

Ing. Václav Mihok

Odbor dopravy
vedúci odboru
vaclav.mihok(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 771
miestnosť: 421 IV. podlažie

Mgr. Mária Spišáková

Odbor dopravy
sekretariát
maria.spisakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 772
miestnosť: 422 IV. podlažie

Ing. Alexander Galajda

Odbor dopravy, Oddelenie cestnej infraštruktúry
vedúci oddelenia, poverený vedením odboru
alexander.galajda(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 773
miestnosť: 423 IV. podlažie

Mgr. Patrik Pčolka

Odbor dopravy, Oddelenie cestnej infraštruktúry
patrik.pcolka(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 774
miestnosť: 424 IV. podlažie

Ing. Milan Škorupa

Odbor dopravy, Oddelenie osobnej dopravy
vedúci oddelenia
milan.skorupa(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 778
miestnosť: 426 IV. podlažie

Ing. Róbert Berežný

Odbor dopravy, Oddelenie osobnej dopravy
robert.berezny(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 778
miestnosť: 426 IV. podlažie

Bc. Tomáš Lichvár

Odbor dopravy, Oddelenie osobnej dopravy
tomas.lichvar(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 775
miestnosť: 424 IV. podlažie

Mgr. Emília Antolíková

Odbor kultúry
vedúca odboru
emilia.antolikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 751
miestnosť: 505 V. podlažie

PaedDr. Miriam Harvilková

Odbor kultúry
sekretariát
miriam.harvilkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 752
miestnosť: 505 V. podlažie

Mgr. Stanislava Dzurillová

Odbor kultúry, Oddelenie kultúry
stanislava.dzurillova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 754
miestnosť: 502 V. podlažie

PhDr. Eva Chlapečková

Odbor kultúry, Oddelenie kultúry
eva.chlapeckova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 756
miestnosť: 502 V. podlažie

Mgr. Beáta Majorošová

Odbor kultúry, Oddelenie kultúry
beata.majorosova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 755
miestnosť: 504 V. podlažie

Mgr. Helena Ragulská

Odbor kultúry, Oddelenie kultúry
vedúca oddelenia
helena.ragulska(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 753
miestnosť: 504 V. podlažie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Odbor kultúry, Oddelenie Inovačného partnerského centra ( InPC)
pavol.gojdic(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 904
miestnosť: 502 V. podlažie

PhDr. František Pollák, PhD.

Odbor kultúry, Oddelenie Inovačného partnerského centra ( InPC)
frantisek.pollak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

Mgr. Nella Svetozarovová, PhD.

Odbor kultúry, Oddelenie Inovačného partnerského centra ( InPC)
nella.svetozarovova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

Mgr. Jozef Šimko

Odbor kultúry, Oddelenie Inovačného partnerského centra ( InPC)
jozef.simko(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 907
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

RNDr. Ivanna Šipošová

Odbor kultúry, Oddelenie Inovačného partnerského centra ( InPC)
vedúca oddelenia
ivanna.siposova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.

Odbor regionálneho rozvoja
vedúci odboru
rudolf.bauer(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 501
miestnosť: 410 IV. podlažie

Mgr. Edita Petrová

Odbor regionálneho rozvoja
sekretariát
edita.petrova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 411 IV. podlažie

PhDr. Monika Štoffová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
monika.stoffova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 531
miestnosť: 411a IV. podlažie

Mgr. Milan Darák

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
milan.darak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 403 IV. podlažie

Imrich Krajňák

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
imrich.krajnak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 527
miestnosť: 408 IV. podlažie

Ing. Helena Miščíková

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
vedúca oddelenia
helena.miscikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 544
miestnosť: 413 IV. podlažie

RNDr. Bibiána Miščíková

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
bibiana.miscikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 403 IV. podlažie

Ing. Juraj Panov

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
juraj.panov(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 537
miestnosť: 408 IV. podlažie

PhDr. Ladislav Regula

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
ladislav.regula(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 413 IV. podlažie

PhDr. Zuzana Salokyová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie stratégie a regionálneho rozvoja
zuzana.salokyova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 538
miestnosť: 403 IV. podlažie

PhDr. Adriána Bezdeňová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie IPC pre EŠIF
vedúca oddelenia
adriana.bezdenova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 113
miestnosť: 147 I. podlažie

Ing. Stanislav Malecký

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie IPC pre EŠIF
stanislav.malecky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 114
miestnosť: 148 I. podlažie

Mgr. Kamil Štoffa

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie IPC pre EŠIF
kamil.stoffa(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 115
miestnosť: 146 I. podlažie

Mgr. Mária Biľová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie cestovného ruchu
vedúca oddelenia
maria.bilova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 405 IV. podlažie

Ing. Lucia Luptáková

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie cestovného ruchu
lucia.luptakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 532
miestnosť: 403 IV. podlažie

PhDr. Štefánia Migašová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie cestovného ruchu
stefania.migasova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 512
miestnosť: 407 IV. podlažie

Ing. Katarína Ježová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP)
vedúca oddelenia
katarina.jezova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 551
miestnosť: 510 V. podlažie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP)
ingrid.hrindova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 508 V. podlažie

Ing. Martina Kačurová

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP)
martina.kacurova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 508 V. podlažie

Ing. Peter Máthé

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP)
peter.mathe(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 556
miestnosť: 510 V. podlažie

Mária Miženková

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP)
maria.mizenkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 509 V. podlažie

Ing. Jaroslava Petková

Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( ÚP a ŽP)
jaroslava.petkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 509 V. podlažie

PaedDr. Ján Furman

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu
vedúci odboru
jan.furman(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 701
miestnosť: 513 V. podlažie

Alena Novysedláková

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu
sekretariát
alena.novysedlakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 702
miestnosť: 512 V. podlažie

Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie metodických činností a športu
vedúci oddelenia
juraj.kredatus(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 705
miestnosť: 511 V. podlažie

Mgr. Jozef Berta

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie metodických činností a športu
jozef.berta(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 714
miestnosť: 503 V. podlažie

Mgr. Martina Fečová

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie metodických činností a športu
martina.fecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 712
miestnosť: 507 V. podlažie

Gabriela Majerčáková

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie metodických činností a športu
gabriela.majercakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 716
miestnosť: 511 V. podlažie

PhDr. Iveta Tarabčáková

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie metodických činností a športu
iveta.tarabcakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 711
miestnosť: 518 V. podlažie

Mgr. Miroslav Vaško

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie metodických činností a športu
miroslav.vasko(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 715
miestnosť: 511a V. podlažie

Ing. Lenka Holubová

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie riadenia škôl a školských zariadení
vedúca oddelenia
lenka.holubova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 721
miestnosť: 517 V. podlažie

Mgr. Vladimíra Palfiová

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie riadenia škôl a školských zariadení
vladimira.palfiova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 718
miestnosť: 503 V. podlažie

Mgr. Anna Stojáková

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie riadenia škôl a školských zariadení
anna.stojakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 713
miestnosť: 511 V. podlažie

PhDr. Milan Zagrapan

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Oddelenie riadenia škôl a školských zariadení
milan.zagrapan(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 726
miestnosť: 511 V.podlažie

Ing. Pavel Slaninka

Odbor sociálnych vecí a rodiny
vedúci odboru
pavel.slaninka(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 601
miestnosť: 342 III. podlažie

Ľubica Švajková

Odbor sociálnych vecí a rodiny
sekretariát
lubica.svajkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 602
miestnosť: 341 III. podlažie

Mgr. Mária Pribulová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie posudkových činností
vedúca oddelenia
maria.pribulova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 613
miestnosť: 357 III. podlažie

Bc. Mária Bertová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie posudkových činností
maria.bertova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 614
miestnosť: 356 III. podlažie

Mgr. Jana Fecurová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie posudkových činností
jana.fecurova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 627
miestnosť: 357 III. podlažie

Mgr. Igor Niroda

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie posudkových činností
igor.niroda(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 621
miestnosť: 358 III. podlažie

Mgr. Terézia Sisáková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie posudkových činností
terezia.sisakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 623
miestnosť: 357 III. podlažie

Ing. Kristína Tkáčiková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie posudkových činností
kristina.vanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 626
miestnosť: 356 III. podlažie

PhDr. Monika Fuchsová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie zariadení a sociálnych služieb
vedúca oddelenia
monika.fuchsova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 616
miestnosť: 344 III. podlažie

Mgr. Helena Dudášová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie zariadení a sociálnych služieb
helena.dudasova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 618
miestnosť: 333 III. podlažie

PhDr. Sylvia Dugasová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie zariadení a sociálnych služieb
sylvia.dugasova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 622
miestnosť: 343 III. podlažie

Mgr. Katarína Futóová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie zariadení a sociálnych služieb
katarina.futoova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 617
miestnosť: 333 III. podlažie

PhDr. Martina Sotáková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie zariadení a sociálnych služieb
martina.sotakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 611
miestnosť: 343 III. podlažie

Mgr. Martina Túšová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie zariadení a sociálnych služieb
martina.tusova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 619
miestnosť: 333 III. podlažie

Mgr. Viktor Guman

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie financovania a registrácie
vedúci oddelenia
viktor.guman(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 624
miestnosť: 350 III. podlažie

Ing. Milota Gašparová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie financovania a registrácie
milota.gasparova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 620
miestnosť: 355 III. podlažie

Mgr. Stanislav Grib

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie financovania a registrácie
stanislav.grib(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 628
miestnosť: 355 III. podlažie

Mgr. Martina Kapustová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie financovania a registrácie
martina.kapustova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 612
miestnosť: 355 III. podlažie

PhDr. Ivana Kozák Hanzesová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie financovania a registrácie
ivana.kozakhanzesova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 615
miestnosť: 351 III. podlažie

Mgr. Viktória Leferovičová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie financovania a registrácie
viktoria.leferovicova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 625
miestnosť: 351 III. podlažie

Ing. Dagmar Olekšáková

Odbor financií
vedúca odboru
dagmar.oleksakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 202
miestnosť: 325 III. podlažie

Angela Martonová

Odbor financií
sekretariát
angela.martonova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 202
miestnosť: 325 III. podlažie

Ing. Slavomír Flaška

Odbor financií
slavomir.flaska(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 222
miestnosť: 318 III. podlažie

Mgr. Gabriela Futejová

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
vedúca oddelenia
gabriela.futejova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 221
miestnosť: 322 III. podlažie

Ing. Danka Hudáčová

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
danka.hudacova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 211
miestnosť: 324 III. podlažie

Ing. Stanislava Fabianová

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
stanislava.fabianova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 226
miestnosť: 318 III. podlažie

Mgr. Slavka Kiššová

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
slavka.kissova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 224
miestnosť: 321 III.podlažie

Ing. Beáta Končeková

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
beata.koncekova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 213
miestnosť: 306 III. podlažie

Mária Košinová

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
maria.kosinova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 223
miestnosť: 321 III.podlažie

Marta Obšutová

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
marta.obsutova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 215
miestnosť: 318 III. podlažie

Ingrid Pončáková

Odbor financií, Oddelenie rozpočtu
ingrid.poncakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 214
miestnosť: 305 III. podlažie

Ing. Martina Gdovinová

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
vedúca oddelenia
martina.gdovinova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 231
miestnosť: 319 III. podlažie

Mgr. Jana Fričová

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
jana.fricova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 225
miestnosť: 304 III. podlažie

Ing. Denisa Hnatková

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
denisa.hnatkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 236
miestnosť: 307 III. podlažie

Ing. Gabriela Kacejová

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
gabriela.kacejova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 232
miestnosť: 316 III. podlažie

Ing. Eva Krištofová

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
eva.kristofova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 335
miestnosť: I. podlažie

Mgr. Ľubica Matisková

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
lubica.matiskova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 235
miestnosť: 317 III. podlažie

Ing. Kamila Pavliková

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
kamila.pavlikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 233
miestnosť: 307 III. podlažie

Ing. Henriette Reháková

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
henriette.rehakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 234
miestnosť: 307 III. podlažie

Ing. Zuzana Vaňová

Odbor financií, Oddelenie účtovníctva
zuzana.vanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 237
miestnosť: 316 III. podlažie

Ing. Vladimír Grešš

Odbor správy majetku
vedúci odboru
vladimir.gress(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 301
miestnosť: 607 VI. podlažie

Mgr. Viktória Antušová

Odbor správy majetku
sekretariát
viktoria.antusova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 302
miestnosť: 607 VI. podlažie

Mgr. Katarína Imríchová

Odbor správy majetku
katarina.imrichova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 347
miestnosť: 614 VI. podlažie

Ing. Erika Gerdová

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
vedúca oddelenia
erika.gerdova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 342
miestnosť: 605 VI. podlažie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
maria.barvircakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 344
miestnosť: 614 VI. Podlažie

Bc. Iveta Káňová

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
iveta.kanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 333
miestnosť: 615 VI. podlažie

Ing. Juraj Kormoš

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
juraj.kormos(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 343
miestnosť: 615 VI. podlažie

Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
ludmila.matejcikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 345
miestnosť: 610 VI. podlažie

Jana Puchalová

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
jana.puchalova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 334
miestnosť: 610 VI. podlažie

JUDr. Viktor Švirk

Odbor správy majetku, Oddelenie správy majetku a GIS
viktor.svirk(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 342
miestnosť: 605 VI. podlažie

Ing. Vladimír Vaľa

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
vedúci oddelenia
vladimir.vala(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 323
miestnosť: 603 VI. podlažie

Ing. František Barnáš

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
frantisek.barnas(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 182
miestnosť: 136 I. podlažie

Ing. Martin Brodňanský

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
martin.brodnansky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 322
miestnosť: 136 I. podlažie

Ing. Michal Dzugas

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
michal.dzugas(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 329
miestnosť: 627 VI. podlažie

Ing. Radoslav Juraško

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
radoslav.jurasko(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 327
miestnosť: 627 VI. podlažie

Ing. Katarína Kičiňková

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
katarina.kicinkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 325
miestnosť: 612 VI. podlažie

Mgr. Lucia Šustíková

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
lucia.šustíková(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 320
miestnosť: 607 VI. podlažie

Ing. František Váhovský

Odbor správy majetku, Oddelenie investícií
frantisek.vahovsky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 328
miestnosť: 627 VI. podlažie

Ing. Anton Repka

Odbor správy majetku, Oddelenie verejného obstarávania
vedúci oddelenia
anton.repka(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 326
miestnosť: 617 VI. podlažie

Ing. Viktória Lukáčeková

Odbor správy majetku, Oddelenie verejného obstarávania
viktoria.lukacekova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 324
miestnosť: 617a VI. podlažie

PhDr. Veronika Schlosserová, PhD.

Odbor správy majetku, Oddelenie verejného obstarávania
veronika.schlosserova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 321
miestnosť: 617 VI. podlažie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
vedúca odboru
patricia.janoskovahnatova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 521
miestnosť: 415 IV. podlažie

PhDr. Lenka Karnižová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
lenka.karnizova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 417 IV. podlažie

PhDr. Andrea Kmecová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie implementácie programov INTERREG V-A
vedúca oddelenia
andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. podlažie

Ing. Soňa Kožárová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie implementácie programov INTERREG V-A
sona.kozarova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 757
miestnosť: 402 IV. podlažie

Mgr. Lucia Mačupová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie implementácie programov INTERREG V-A
lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. podlažie

Mgr. Jana Szidorová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie implementácie programov INTERREG V-A
jana.szidorova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 758
miestnosť: 402 IV. podlažie

Ing. Natália Krajňáková

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie financovania a kontroly projektov INTERREG V- A
vedúca oddelenia
natalia.krajnakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 522
miestnosť: 432 IV. podlažie

Ing. Kornélia Kiliánová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie financovania a kontroly projektov INTERREG V- A
kornelia.kilianova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 519
miestnosť: 430 IV. podlažie

Ing. Adéla Koľšovská

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie financovania a kontroly projektov INTERREG V- A
adela.kolsovska(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 539
miestnosť: 428 IV. podlažie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie financovania a kontroly projektov INTERREG V- A
alexandra.lichtigova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 418 IV. podlažie

Ing. Mária Tuptová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie financovania a kontroly projektov INTERREG V- A
maria.tuptova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 529
miestnosť: 428 IV. podlažie

Mgr. Štefan Žabecký

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie financovania a kontroly projektov INTERREG V- A
stefan.zabecky(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 523
miestnosť: 431 IV. podlažie

Ing. Jana Kičurová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie cezhraničnej spolupráce
vedúca oddelenia
jana.kicurova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 429 IV. podlažie

PhDr. Diana Dinis Chudíková, PhD.

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie cezhraničnej spolupráce
diana.dinischudikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 402 IV. podlažie

Mgr. Monika Gaľanová

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie cezhraničnej spolupráce
monika.krenicka(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 534
miestnosť: 402 IV. podlažie

PaedDr. Martina Slivková, PhD.

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ, Oddelenie cezhraničnej spolupráce
martina.slivkova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 547
miestnosť: 429 IV. podlažie

Ing. Jozef Hudák

hlavný kontrolór
jozef.hudak(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 251
miestnosť: 119 I. podlažie

PhDr. Alena Benian Džačovská

Útvar hlavného kontrolóra, Oddelenie všeobecnej kontroly
vedúca oddelenia
alena.beniandzacovska(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 259
miestnosť: 108 I. podlažie

Ing. Diana Ďuďáková

Útvar hlavného kontrolóra, Oddelenie všeobecnej kontroly
diana.dudakova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 257
miestnosť: 120 I. podlažie

Ing. Ján Majda

Útvar hlavného kontrolóra, Oddelenie všeobecnej kontroly
jan.majda(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 113 I. podlažie

Mgr. Silvia Kubáňová

Útvar hlavného kontrolóra, Oddelenie všeobecnej kontroly
silvia.kubanova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 263
miestnosť: 109 I. podlažie

Ing. Mária Turlíková

Útvar hlavného kontrolóra, Oddelenie všeobecnej kontroly
maria.turlikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 258
miestnosť: 109 I. podlažie

Ing. Elena Župová

Útvar hlavného kontrolóra, Odd. kontroly, rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
vedúca oddelenia
elena.zupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 255
miestnosť: 123 I. podlažie

Mgr. Ivana Birošová

Útvar hlavného kontrolóra, Odd. kontroly, rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
ivana.birosova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 261
miestnosť: 115 I. podlažie

Ing. Mária Klimeková

Útvar hlavného kontrolóra, Odd. kontroly, rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
maria.klimekova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 264
miestnosť: 110 I. podlažie

Ing. Milan Minčík

Útvar hlavného kontrolóra, Odd. kontroly, rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
milan.mincik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 253
miestnosť: 111 I. podlažie

Ing. Alena Murinová

Útvar hlavného kontrolóra, Odd. kontroly, rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
alena.murinova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 256
miestnosť: 110 I. podlažie

Ing. Peter Vargovčík

Útvar hlavného kontrolóra, Odd. kontroly, rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
peter.vargovcik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 254
miestnosť: 111 I. podlažie

 

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 03.05.2016 HoreTlačiť