Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zamestnanci úradu

Kontakty na zamestnancov Úradu PSK v podobe vyhľadávacieho formulára podľa zadaného kritéria

Kontakty je možné vyhľadávať podľa odboru/oddelenia alebo podľa priezviska.  

Vyhľadať kontakt

   

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda PSK
predseda@vucpo.sk
tel: 051/7081 101-102
miestnosť: II. podlažie

MUDr. Peter Bizovský, MPH

podpredseda PSK
peter.bizovsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 124, +421 903 906 603
miestnosť: 245 II. podlažie

MUDr. Martin Jakubov

podpredseda PSK
martin.jakubov@vucpo.sk
tel: 051/7081 124, +421 905 430 819
miestnosť: 245 II. podlažie

PhDr. Jozef Lukáč

podpredseda PSK
jozef.lukac@vucpo.sk
tel: 051/7081 124, +421 911 155 769
miestnosť: 245 II. podlažie

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@vucpo.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 205 II. podlažie

Zuzana Čechová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
zuzana.cechova@vucpo.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 206 II. podlažie

Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
ludmila.hiriakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 206 II. podlažie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lea.heilova@vucpo.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 252 II. podlažie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 253 II. podlažie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
ivana.ondriova@vucpo.sk
tel: 051/7081 132
miestnosť: 252 II. podlažie

PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lubomira.pruzinska@vucpo.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 250 II. podlažie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
marta.sibalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 250 II. podlažie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 144
miestnosť: 241 II. podlažie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@vucpo.sk
tel: 051/7081 146
miestnosť: 242 II. podlažie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 240 II. podlažie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová, MBE.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
vedúca oddelenia
patricia.janoskovahnatova@vucpo.sk
tel: 051/7081 521
miestnosť: 319 III. podlažie

Ing. Mgr. Viera Balentová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
viera.balentova@vucpo.sk
tel: 051/7081 534
miestnosť: 316 III. podlažie

PhDr. Diana Dinis Chudíková, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
diana.dinischudikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 316 III. podlažie

PhDr. Lenka Karnižová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
lenka.karnizova@vucpo.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 318 III. podlažie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
alexandra.lichtigova@vucpo.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 320 III. podlažie

Mgr. Patrícia Mattová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
patricia.mattova@vucpo.sk
tel: 051/7081 535
miestnosť: 316 III. Podlažie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
ludmila.wisniovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 318 III. podlažie

PaedDr. Peter Javorský, PhD.

Odbor SO pre IROP
vedúci odboru
peter.javorsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 151
miestnosť: 527a V. podlažie

Lucia Sopková

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
sekretariát
lucia.sopkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 152
miestnosť: 527 V. podlažie

Ing. Jaroslav Adamkovič, PhD.

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
vedúci oddelenia
jaroslav.adamkovic@vucpo.sk
tel: 051/7081 155
miestnosť: 523 V. podlažie

Ing. Lucia Balogová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
lucia.balogova@vucpo.sk
tel: 051/7081 154
miestnosť: 527 V. podlažie

Ing. Michal Bogdan

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
michal.bogdan@vucpo.sk
tel: 051/7081 156
miestnosť: 519 V. podlažie

Mgr. Veronika Buzogaňová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
veronika.buzoganova@vucpo.sk
tel: 051/7081 153
miestnosť: 522 V. podlažie

Ing. Renáta Džoganíková

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
renata.dzoganikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 164
miestnosť: 526 V. podlažie

Mgr. Milena Farkasová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
milena.farkasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 159
miestnosť: 521 V. podlažie

PaedDr. Bibiána Kimáková

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
bibiana.kimakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 157
miestnosť: 521 V. podlažie

Ing. Martin Kundra

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
martin.kundra@vucpo.sk
tel: 051/7081 160
miestnosť: 521a V. podlažie

Ing. Mgr. Jozef Kyseľ

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
jozef.kysel@vucpo.sk
tel: 051/7081 162
miestnosť: 521a V. podlažie

Mgr. Peter Louma

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
peter.louma@vucpo.sk
tel: 051/7081 165
miestnosť: 520 V. podlažie

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
stefan.pavlik@vucpo.sk
tel: 051/7081 166
miestnosť: 520 V. podlažie

Mgr. Anna Šebejová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
anna.sebejova@vucpo.sk
tel: 051/7081 163
miestnosť: 521 V. podlažie

Mgr. Gabriela Švárna

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
gabriela.svarna@vucpo.sk
tel: 051/7081 169
miestnosť: 519 V. podlažie

Mgr. Mário Kilián

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
vedúci oddelenia
mario.kilian@vucpo.sk
tel: 051/7081 161
miestnosť: 530 V. podlažie

Ing. Daniela Matušíková

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
daniela.matusikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 168
miestnosť: 529 V. podlažie

Ing. Helena Miščíková

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
helena.miscikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 158
miestnosť: 519a V. podlažie

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@vucpo.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 519a V. podlažie

PaedDr. Martina Slivková, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
vedúca odboru
martina.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 501
miestnosť: 421 IV. podlažie

Mgr. Edita Petrová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
sekretariát
edita.petrova@vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 422 IV. podlažie

PhDr. Bibiána Arvayová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
sekretariát
bibiana.arvayova@vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 416 IV. podlažie

Mgr. Lucia Daráková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
lucia.darakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 530
miestnosť: 424 IV. podlažie

Mgr. Vladimír Dufala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
vladimir.dufala@vucpo.sk
tel: 051/7081 516
miestnosť: 431 IV. podlažie

Ing. Mária Frančáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
maria.francakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Mgr. Matúš Goč

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
matus.goc@vucpo.sk
tel: 051/7081 505
miestnosť: 431 IV. podlažie

Mgr. Anna Husovská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
anna.husovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 504 V. podlažie

Ing. Eva Kaduková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
eva.kadukova@vucpo.sk
tel: 051/7081 507
miestnosť: 425 IV. podlažie

Ing. Kornélia Kiliánová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
kornelia.kilianova@vucpo.sk
tel: 051/7081 519
miestnosť: 430 IV. podlažie

Ing. Ivana Kirkov

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
ivana.kirkov@vucpo.sk
tel: 051/7081 509
miestnosť: 426 IV. podlažie

Andrea Klačeková, PaedDr.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
adriana.klacekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Bc. Jana Kolesárová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
jana.kolesarova@vucpo.sk
tel: 051/7081 551
miestnosť: 404 IV. podlažie

Ing. Adéla Koľšovská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
adela.kolsovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 539
miestnosť: 428 IV. podlažie

PhDr. Soňa Komlošová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
sona.komlosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 548
miestnosť: 424 IV. podlažie

Ing. Soňa Kožárová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
sona.kozarova@vucpo.sk
tel: 051/7081 515
miestnosť: 431 IV. podlažie

Ing. Ladislav Lorinc

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
ladislav.lorinc@vucpo.sk
tel: 051/7081 544
miestnosť: 426 IV. podlažie

Ing. Lucia Luptáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
lucia.luptakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 522
miestnosť: 424 IV. podlažie

Mgr. Lucia Mačupová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 429 IV. podlažie

Gabriela Majerčáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
gabriela.majercakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 504
miestnosť: 403 IV. podlažie

Mgr. Beáta Majorošová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
beata.majorosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 506
miestnosť: 403 IV. podlažie

Ing. Zuzana Micheľová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
zuzana.michelova@vucpo.sk
tel: 051/7081 531
miestnosť: 402 IV. podlažie

Ing. Andrea Ondová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
andrea.ondova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Mgr. Viktória Pasečiaková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
viktoria.paseciakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 532
miestnosť: 403 IV. podlažie

Ing. Adriána Pasok

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
adriana.pasok@vucpo.sk
tel: 051/7081 537
miestnosť: 423 IV. podlažie

Mgr. Jana Plavčanová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
jana.plavcanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 536
miestnosť: 427 IV. podlažie

Antónia Rokošná

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
antonia.rokosna@vucpo.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 404 IV. podlažie

Mgr. Helena Ragulská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
helena.ragulska@vucpo.sk
tel: 051/7081 508
miestnosť: 403 IV. podlažie

PhDr. Zuzana Salokyová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
zuzana.salokyova@vucpo.sk
tel: 051/7081 538
miestnosť: 423 IV. podlažie

PaedDr. Eva Sobinkovičová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
eva.sobinkovicova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Ing. Peter Sokolský

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
peter.sokolsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 547
miestnosť: 430 IV. podlažie

Mgr. Sláva Srokovská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
slava.srokovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 518
miestnosť: 425 IV. podlažie

Mgr. Nella Svetozarovová, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
nella.svetozarovova@vucpo.sk
tel: 051/7081 906
miestnosť: 408 IV. podlažie

Mgr. Jana Szidorová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
jana.szidorova@vucpo.sk
tel: 051/7081 503
miestnosť: 432 IV. podlažie

Mgr. Daniel Šimčík

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
daniel.simcik@vucpo.sk
tel: 051/7081 510
miestnosť: 402 IV. podlažie

RNDr. Ivanna Šipošová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
ivanna.siposova@vucpo.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: 408 IV. podlažie

Ing. Mária Tuptová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
maria.tuptova@vucpo.sk
tel: 051/7081 529
miestnosť: 428 IV. podlažie

Mgr. Štefan Žabecký

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
stefan.zabecky@vucpo.sk
tel: 051/7081 523
miestnosť: 430 IV. podlažie

Ing. Mgr. Silvia Slivková, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
vedúca oddelenia
silvia.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 540
miestnosť: 415 IV. podlažie

Mgr. Natália Balaníková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
natalia.balanikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 405 IV. podlažie

PaedDr. Marián Cipár

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
marian.cipar@vucpo.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 408 IV. podlažie

Mgr. Milan Darák

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
milan.darak@vucpo.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 405 IV. podlažie

RNDr. Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
tadeas.gavala@vucpo.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 408 IV. podlažie

Boris Kočko

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
boris.kocko@vucpo.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 408 IV. podlažie

Imrich Krajňák

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
imrich.krajnak@vucpo.sk
tel: 051/7081 527
miestnosť: 424 IV. podlažie

PhDr. Štefánia Migašová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
stefania.migasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 512
miestnosť: 407 IV. podlažie

Mgr. Mário Stehlík

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
mario.stehlik@vucpo.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 408 IV. podlažie

Mgr. Jozef Šimko

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
jozef.simko@vucpo.sk
tel: 051/7081 907
miestnosť: budova InPC Hlavná 139 Prešov

Ing. Peter Máthé

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
vedúci oddelenia
peter.mathe@vucpo.sk
tel: 051/7081 560
miestnosť: 418 IV. podlažie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
ingrid.hrindova@vucpo.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 418a IV. podlažie

Ing. Martina Kačurová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
martina.kacurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 418a IV. podlažie

Mgr. Dominik Lejko

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
dominik.lejko@vucpo.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 418a IV. podlažie

Mária Miženková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
maria.mizenkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 417 IV. podlažie

Ing. Jaroslava Petková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
jaroslava.petkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 417 IV. podlažie

Ing. Matúš Brečka

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
matus.brecka@vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: Námestie slobody 1, Humenné

Ing. Jana Kičurová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
jana.kicurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 429 IV. podlažie

Mgr. Katarína Zarembová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
katarina.rohacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: Námestie slobody 1, Humenné

Mgr. Kamil Štoffa

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
kamil.stoffa@vucpo.sk
tel: 051/7081 115
miestnosť: 106 I. podlažie

RNDr. Bibiána Miščíková, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
vedúca oddelenia
bibiana.miscikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 590
miestnosť: 414 IV. podlažie

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
radomir.babiak@vucpo.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 410 IV. podlažie

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
barbara.baloghova@vucpo.sk
tel: 051/7081 598
miestnosť: 405 IV. podlažie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
maria.barvircakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 592
miestnosť: 413 IV. podlažie

Mgr. Nora Fabianová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
nora.fabianova@vucpo.sk
tel: 051/7081 599
miestnosť: 410 IV. podlažie

Ing. Marek Hudák

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
marek.hudak@vucpo.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 412a IV. podlažie

Mgr. Matúš Kipikaša

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
matus.kipikasa@vucpo.sk
tel: 051/7081 593
miestnosť: 413 IV. podlažie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
jana.neupauerova@vucpo.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 405 IV. podlažie

Mgr. Tomáš Pasternák, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
tomas.pasternak@vucpo.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 410 IV. podlažie

Mgr. Mário Popper

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
mario.popper@vucpo.sk
tel: 051/7081 596
miestnosť: 411 IV. podlažie

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
stanislav.sendek@vucpo.sk
tel: 051/7081 517
miestnosť: 411 IV. podlažie

Ing. Miroslav Mikloš

Útvar hlavného kontrolóra
hlavný kontrolór
miroslav.miklos@vucpo.sk
tel: 051/7081 251
miestnosť: 119 I. podlažie

PhDr. Alena Benian Džačovská

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
vedúca oddelenia
alena.beniandzacovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 259
miestnosť: 108 I. podlažie

PhDr. Adriána Bezdeňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
adriana.bezdenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 262
miestnosť: 120 I. podlažie

Mgr. Silvia Kubáňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
silvia.kubanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 263
miestnosť: 109 I. podlažie

Mgr. Erika Lukáčová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
erika.lukacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 120 I. podlažie

Ing. Mária Turlíková

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
maria.turlikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 258
miestnosť: 109 I. podlažie

Ing. Elena Župová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
vedúca oddelenia
elena.zupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 255
miestnosť: 123 I. podlažie

Mgr. Ivana Birošová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
ivana.birosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 261
miestnosť: 115 I. podlažie

Ing. Marek Číž

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
marek.ciz@vucpo.sk
tel: 051/7081 257
miestnosť: 112 I. podlažie

Ing. Mária Klimeková

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
maria.klimekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 264
miestnosť: 110 I. podlažie

Ing. Milan Minčík

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
milan.mincik@vucpo.sk
tel: 051/7081 253
miestnosť: 111 I. podlažie

Ing. Alena Murinová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
alena.murinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 256
miestnosť: 110 I. podlažie

Ing. Jozef Hudák

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
jozef.hudak@vucpo.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 113 I. podlažie

Mgr. Fabián Novotný

riaditeľ Úradu PSK
fabian.novotny@vucpo.sk
tel: 051/7081 171
miestnosť: 230 II. podlažie

Mgr. Katarína Gabošová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
katarina.gabosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 172
miestnosť: 231 II. podlažie

Mgr. Viktória Antušová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
viktoria.antusova@vucpo.sk
tel: 051/7081 173
miestnosť: 231 II. podlažie

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 142
miestnosť: 113 I. podlažie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnik
lubos.keller@vucpo.sk
tel: 051/7081 143
miestnosť: 238 II. podlažie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 140
miestnosť: 238 II. podlažie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 141
miestnosť: 114 I. podlažie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 147
miestnosť: 237 II. podlažie

Ing. Marcel Novák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
vedúci oddelenia
marcel.novak@vucpo.sk
tel: 051/7081 352
miestnosť: 103 I. podlažie

Monika Hreňová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
monika.hrenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 332
miestnosť: 104 I. podlažie

Eva Jurčišinová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ing. Nikola Pekárová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
nikola.pekarova@vcupo.sk
tel: 051/7081 349
miestnosť: 171 I. podlažie

Ing. Jaroslav Timko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
jaroslav.timko@vucpo.sk
tel: 051/7081 316
miestnosť: 104a I. podlažie

Martin Fečo

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Jaroslav Janič

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Dušan Kmec

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Maroš Mitra

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Timea Fecková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Juraj Foľvarský

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Jenča

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: I. podlažie

Božena Majdáková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Drahoslav Matisko

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Danka Petijová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Slavka Petrilová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Sedlák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: I. podlažie

Peter Šitár

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Darina Šutyová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
vedúca oddelenia
gabriela.petrova@vucpo.sk
tel: 051/7081 311
miestnosť: 146 I. podlažie

Mgr. Martin Dudáš

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
martin.dudas@vucpo.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: 135 I. podlažie

Ing. Diana Ďuďáková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
diana.dudakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 308
miestnosť: 135 I. podlažie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@vucpo.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 150 I. podlažie

Bc. Dagmar Kušnírová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
dagmar.kusnirova@vucpo.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: 150 I. podlažie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
katarina.ockaiova@vucpo.sk
tel: 051/7081 312
miestnosť: 147 I. podlažie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
maria.rohalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 147 I. podlažie

Mgr. Júlia Ruttkayová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
julia.ruttkayova@vucpo.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: 135 I. podlažie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
adriana.vraniakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 150 I. podlažie

Ing. Martina Gdovinová, MBA

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
vedúca oddelenia
martina.gdovinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 177
miestnosť: 233 II. podlažie

Mgr. Ľubica Matisková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
lubica.matiskova@vucpo.sk
tel: 051/7081 178
miestnosť: 233 II. podlažie

MUDr. Jozef Tekáč, MPH

Odbor zdravotníctva, vedúci odboru
jozef.tekac@vucpo.sk
tel: 051/7081 631
miestnosť: 347 III. podlažie

Ing. Gabriela Maťašová

Odbor zdravotníctva, sekretariát
gabriela.matasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 639
miestnosť: 346 III. podlažie

Mgr. Ľubica Cuperová

Odbor zdravotníctva
lubica.cuperova@vucpo.sk
tel: 051/7081 635
miestnosť: 350 III. podlažie

Ing. Viera Haľková, MBA

Odbor zdravotníctva
viera.halkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 634
miestnosť: 349 III. podlažie

Mgr. Andrea Harasztová

Odbor zdravotníctva
andrea.harasztova@vucpo.sk
tel: 051/7081 637
miestnosť: 345 III. podlažie

PhDr. Alica Kokošková

Odbor zdravotníctva
alica.kokoskova@vucpo.sk
tel: 051/7081 632
miestnosť: 349 III. podlažie

Mgr. Zuzana Sabolová

Odbor zdravotníctva
zuzana.sabolova@vucpo.sk
tel: 051/7081 641
miestnosť: 345 III. podlažie

Mgr. Michal Krupa

Odbor informačno-komunikačných technológií
vedúci odboru
michal.krupa@vucpo.sk
tel: 051/7081 191
miestnosť: 329 III. podlažie

Bc. Simona Szabóová

Odbor informačno-komunikačných technológií, sekretariát
simona.szaboova@vucpo.sk
tel: 051/7081 197
miestnosť: 330 III. podlažie

Mgr. Juraj Doležal

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie správy IS
poverený vedením oddelenia
juraj.dolezal@vucpo.sk
tel: 051/7081 188
miestnosť: 332 III. podlažie

Ing. Stanislav Miháľ

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie správy IS
stanislav.mihal@vucpo.sk
tel: 051/7081 195
miestnosť: 334 III. podlažie

Mgr. Nicole Removčíková

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie správy IS
nicole.removcikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 138
miestnosť: 331 I. podlažie

Ing. Eva Rigasová

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie správy IS
eva.rigasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 199
miestnosť: 331 III. podlažie

Ing. Peter Vaník

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie prevádzky IT
vedúci oddelenia
peter.vanik@vucpo.sk
tel: 051/7081 194
miestnosť: 336 III. podlažie

Ing. Dominik Jurko

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie prevádzky IT
dominik.jurko@vucpo.sk
tel: 051/7081 189
miestnosť: 335 III. podlažie

Ing. Vladimír Kessel

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie prevádzky IT
vladimir.kessel@vucpo.sk
tel: 051/7081 192
miestnosť: 338 III. podlažie

Bc. Matúš Ždiňák

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie prevádzky IT
matus.zdinak@vucpo.sk
tel: 051/7081 193
miestnosť: 335 III. podlažie

Ing. Alexander Galajda

Odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry
poverený vedením odboru
alexander.galajda@vucpo.sk
tel: 051/7081 771
miestnosť: 631 VI. podlažie

Mgr. Mária Andrejková

Odbor dopravy, sekretariát
maria.andrejkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 772
miestnosť: 632 VI. podlažie

Ing. Peter Hadbavný

Odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry
vedúci oddelenia
peter.hadbavny@vucpo.sk
tel: 051/7081 773
miestnosť: 625 VI. Podlažie

Ing. Pavol Varjan, PhD.

Odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry
pavol.varjan@vucpo.sk
tel: 051/7081 776
miestnosť: 626 IV. Podlažie

Mgr. Patrik Pčolka

Odbor dopravy, oddelenie integrovaného dopravného systému
vedúci oddelenia
patrik.pcolka@vucpo.sk
tel: 051/7081 774
miestnosť: 629 VI. podlažie

Bc. Tomáš Lichvár

Odbor dopravy, oddelenie integrovaného dopravného systému
tomas.lichvar@vucpo.sk
tel: 051/7081 775
miestnosť: 627 VI. podlažie

Mgr. Emília Antolíková

Odbor kultúry
vedúca odboru
emilia.antolikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 751
miestnosť: 505 V. podlažie

Mgr. Mária Spišáková

Odbor kultúry
sekretariát
maria.spisakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 752
miestnosť: 505 V. podlažie

PaedDr. Miriam Harvilková

Odbor kultúry, oddelenie kultúrnych organizácii
vedúca oddelenia
miriam.harvilkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 761
miestnosť: 505 V. podlažie

Mgr. Stanislava Dzurillová

Odbor kultúry, oddelenie kultúrnych organizácii
stanislava.dzurillova@vucpo.sk
tel: 051/7081 754
miestnosť: 502 V. podlažie

PhDr. Gabriela Vašková

Odbor kultúry, oddelenie hospodárskych činností
vedúca oddelenia
gabriela.vaskova@vucpo.sk
tel: 051/7081 759
miestnosť: 505 V. podlažie

PhDr. Eva Chlapečková

Odbor kultúry, oddelenie hospodárskych činností
eva.chlapeckova@vucpo.sk
tel: 051/7081 756
miestnosť: 502 V. podlažie

PaedDr. Ján Furman

Odbor školstva
vedúci odboru
jan.furman@vucpo.sk
tel: 051/7081 701
miestnosť: 513 V. podlažie

Alena Novysedláková

Odbor školstva
sekretariát
alena.novysedlakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 702
miestnosť: 512 V. podlažie

Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
vedúci oddelenia
juraj.kredatus@vucpo.sk
tel: 051/7081 705
miestnosť: 511 V. podlažie

Mgr. Martina Fečová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
martina.fecova@vucpo.sk
tel: 051/7081 712
miestnosť: 507 V. podlažie

PhDr. Iveta Tarabčáková

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
iveta.tarabcakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 711
miestnosť: 518 V. podlažie

PhDr. Milan Zagrapan

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
milan.zagrapan@vucpo.sk
tel: 051/7081 726
miestnosť: 511a V.podlažie

Ing. Lenka Holubová

Odbor školstva, oddelenie riadenia škôl a školských zariadení
vedúca oddelenia
lenka.holubova@vucpo.sk
tel: 051/7081 721
miestnosť: 517 V. podlažie

Mgr. Vladimíra Palfiová

Odbor školstva, oddelenie riadenia škôl a školských zariadení
vladimira.palfiova@vucpo.sk
tel: 051/7081 718
miestnosť: 503 V. podlažie

Mgr. Miroslav Vaško

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
vedúci oddelenia
miroslav.vasko@vucpo.sk
tel: 051/7081 715
miestnosť: 511a V. podlažie

Mgr. Jozef Berta

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
jozef.berta@vucpo.sk
tel: 051/7081 714
miestnosť: 503 V. podlažie

Mgr. Katarína Jurčišinová

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
katarina.jurcisinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 717
miestnosť: 503 V. podlažie

Mgr. Anna Stojáková

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
anna.stojakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 713
miestnosť: 507 V. podlažie

Ing. Pavel Slaninka

Odbor sociálnych vecí a rodiny
vedúci odboru
pavel.slaninka@vucpo.sk
tel: 051/7081 601
miestnosť: 341 III. podlažie

Ľubica Švajková

Odbor sociálnych vecí a rodiny
sekretariát
lubica.svajkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 602
miestnosť: 341 III. podlažie

Mgr. Terézia Sisáková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
vedúca oddelenia
terezia.sisakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 623
miestnosť: 337 III. podlažie

Mgr. Monika Andraščíková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
monika.andrascikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 629
miestnosť: 358 III. podlažie

Mgr. Mária Bertová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
maria.bertova@vucpo.sk
tel: 051/7081 614
miestnosť: 356 III. podlažie

Mgr. Igor Niroda

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
igor.niroda@vucpo.sk
tel: 051/7081 621
miestnosť: 358 III. podlažie

Mgr. Mária Pribulová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
maria.pribulova@vucpo.sk
tel: 051/7081 613
miestnosť: 357 III. podlažie

Ing. Kristína Tkáčiková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
kristina.tkacikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 626
miestnosť: 356 III. podlažie

PhDr. Monika Fuchsová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
vedúca oddelenia
monika.fuchsova@vucpo.sk
tel: 051/7081 616
miestnosť: 344 III. podlažie

Mgr. Helena Dudášová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
helena.dudasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 618
miestnosť: 339 III. podlažie

Mgr. Katarína Futóová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
katarina.futoova@vucpo.sk
tel: 051/7081 617
miestnosť: 338 III. podlažie

Mgr. Martina Túšová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
martina.tusova@vucpo.sk
tel: 051/7081 619
miestnosť: 338 III. podlažie

Mgr. František Tkáč

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
frantisek.tkac@vucpo.sk
tel: 051/7081 611
miestnosť: 339 III. podlažie

Bc. Dana Brehuvová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
dana.brehuvova@vucpo.sk
tel: 051/7081 622
miestnosť: 351 III. podlažie

Mgr. Viktor Guman

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
vedúci oddelenia
viktor.guman@vucpo.sk
tel: 051/7081 624
miestnosť: 343 III. podlažie

Ing. Milota Gašparová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
milota.gasparova@vucpo.sk
tel: 051/7081 620
miestnosť: 355 III. podlažie

Mgr. Stanislav Grib

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
stanislav.grib@vucpo.sk
tel: 051/7081 628
miestnosť: 355 III. podlažie

PhDr. Martin Kaľavský

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
martin.kalavsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 633
miestnosť: 357 III. podlažie

Mgr. Martina Kapustová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
martina.kapustova@vucpo.sk
tel: 051/7081 612
miestnosť: 355 III. podlažie

Ing. Dagmar Olekšáková

Odbor financií
vedúca odboru
dagmar.oleksakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 202
miestnosť: 325 III. podlažie

Angela Martonová

Odbor financií
sekretariát
angela.martonova@vucpo.sk
tel: 051/7081 202
miestnosť: 325 III. podlažie

Ing. Slavomír Flaška

Odbor financií
slavomir.flaska@vucpo.sk
tel: 051/7081 222
miestnosť: 304 III. podlažie

Mgr. Gabriela Futejová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
vedúca oddelenia
gabriela.futejova@vucpo.sk
tel: 051/7081 221
miestnosť: 322 III. podlažie

Ing. Stanislava Fabianová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
stanislava.fabianova@vucpo.sk
tel: 051/7081 226
miestnosť: 312 III. podlažie

Ing. Danka Hudáčová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
danka.hudacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 211
miestnosť: 324 III. podlažie

Mgr. Slavka Kiššová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
slavka.kissova@vucpo.sk
tel: 051/7081 224
miestnosť: 321 III.podlažie

Mgr. Katarína Komanická

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
katarina.komanicka@vucpo.sk
tel: 051/7081 216
miestnosť: 321 III. podlažie

Ing. Beáta Končeková

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
beata.koncekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 213
miestnosť: 306 III. podlažie

Mária Košinová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
maria.kosinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 223
miestnosť: 321 III.podlažie

Marta Obšutová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
marta.obsutova@vucpo.sk
tel: 051/7081 215
miestnosť: 318 III. podlažie

Ingrid Pončáková

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
ingrid.poncakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 214
miestnosť: 305 III. podlažie

Ing. Peter Sekerák

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
peter.sekerak@vucpo.sk
tel: 051/7081 212
miestnosť: 318 III. podlažie

Ing. Zuzana Vaňová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
vedúca oddelenia
zuzana.vanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 231
miestnosť: 311 III. podlažie

Mgr. Jana Fričová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
jana.fricova@vucpo.sk
tel: 051/7081 225
miestnosť: 304 III. podlažie

Ing. Denisa Hnatková

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
denisa.hnatkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 236
miestnosť: 307 III. podlažie

Ing. Radoslav Juraško

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
radoslav.jurasko@vucpo.sk
tel: 051/7081 239
miestnosť: 314 III. podlažie

Ing. Gabriela Kacejová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
gabriela.kacejova@vucpo.sk
tel: 051/7081 232
miestnosť: 310 III. podlažie

Ing. Eva Krištofová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
eva.kristofova@vucpo.sk
tel: 051/7081 233
miestnosť: 307 III. podlažie

Ing. Ladislav Magáč

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
ladislav.magac@vucpo.sk
tel: 051/7081 235
miestnosť: 317 III. podlažie

Ing. Kamila Pavliková

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
kamila.pavlikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 237
miestnosť: 310 III. podlažie

Anna Poráčová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
anna.poracova@vucpo.sk
tel: 051/7081 238
miestnosť: 314 III. podlažie

Mgr. Dagmar Wilgová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
dagmar.wilgova@vucpo.sk
tel: 051/7081 234
miestnosť: 307 III. podlažie

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA

Odbor majetku a investícií
vedúca odboru
lydia.budzinakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 301
miestnosť: 618 VI. podlažie

Ing. Jana Skybová

Odbor majetku a investícií
sekretariát
jana.skybova@vucpo.sk
tel: 051/7081 302
miestnosť: 619 VI. podlažie

Ing. Erika Gerdová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy majetku
vedúca oddelenia
erika.gerdova@vucpo.sk
tel: 051/7081 340
miestnosť: 613 VI. podlažie

Mgr. Zuzana Badidová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy majetku
zuzana.badidova@vucpo.sk
tel: 051/7081 342
miestnosť: 605 VI. podlažie

Mgr. Marianna Demjanovičová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy majetku
marianna.demjanovicova@vucpo.sk
tel: 051/7081 343
miestnosť: 615 VI. podlažie

Bc. Iveta Káňová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy majetku
iveta.kanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 333
miestnosť: 605 VI. podlažie

Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy majetku
ludmila.matejcikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 345
miestnosť: 615 VI. podlažie

Ing. Vladimír Vaľa

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
vedúci oddelenia
vladimir.vala@vucpo.sk
tel: 051/7081 323
miestnosť: 603 VI. podlažie

Ing. František Barnáš

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
frantisek.barnas@vucpo.sk
tel: 051/7081 310
miestnosť: 614 VI. podlažie

Ing. Michal Dzugas

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
michal.dzugas@vucpo.sk
tel: 051/7081 329
miestnosť: 606 VI. podlažie

Ing. Radomír Hitrík

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
radomir.hitrik@vucpo.sk
tel: 051/7081 353
miestnosť: 612 VI. podlažie

Ing. Katarína Kičiňková

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
katarina.kicinkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 325
miestnosť: 614 VI. podlažie

Ing. Tomáš Marcin

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
tomas.marcin@vucpo.sk
tel: 051/7081 327
miestnosť: 612 VI. podlažie

Ing. František Váhovský

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
frantisek.vahovsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 328
miestnosť: 606 VI. podlažie

Ing. Anton Repka

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
anton.repka@vucpo.sk
tel: 051/7081 326
miestnosť: 618 VI. podlažie

JUDr. Marek Čuchran

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
marek.cuchran@vucpo.sk
tel: 051/7081 338
miestnosť: 617 VI. podlažie

Ing. Jarmila Cecková

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
jarmila.ceckova@vucpo.sk
tel: 051/7081 339
miestnosť: 617a VI. podlažie

Ing. Viktória Lukáčeková

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
viktoria.lukacekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 324
miestnosť: 617a VI. podlažie

Mgr. Erika Petránová

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
erika.petranova@vucpo.sk
tel: 051/7081 335
miestnosť: 610 VI. podlažie

Mgr. Ľubica Straková

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
lubica.strakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 330
miestnosť: 617 VI. podlažie

Mgr. Katarína Imríchová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
vedúca oddelenia
katarina.imrichova@vucpo.sk
tel: 051/7081 347
miestnosť: 611 VI. podlažie

Ing. Martin Brodňanský

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
martin.brodnansky@vucpo.sk
tel: 051/7081 322
miestnosť: 620 VI. podlažie

Jana Puchalová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
jana.puchalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 334
miestnosť: 610 VI. podlažie

Mgr. Lucia Šustíková

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
lucia.šustíková@vucpo.sk
tel: 051/7081 320
miestnosť: 620 VI. podlažie

Bc. Mária Trejbalová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
maria.trejbalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 336
miestnosť: 609 VI. podlažie

Mgr. Pavol Uličný

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
pavol.ulicny@vucpo.sk
tel: 051/7081 348
miestnosť: 627 VI. podlažie

 

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 07.07.2020 HoreTlačiť