Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra PSK

Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK) je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie. Toto členenie schematický znázorňuje organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok a štruktúra Úradu PSK
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK - úplne znenie v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č.2  účinný od 1. 4. 2018,
aktualizovaný 20.05.2020
PDF (94 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK - popis činností  účinný od 1. 4. 2018 PDF (394 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1.7. 2020 PDF (219 kB)
Formát PDF Organizačná štruktúra Úradu PSK (štruktúra len v rámci úradu) účinná od 1. 4. 2018 PDF (74,95 kB)
Formát PDF Schéma k organizačnému poriadku vrátane Dodatku č. 2 účinná od 1. 11. 2019 PDF (152 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 k dodatku č.2 k organizačnému poriadku  účinná od 1. 11. 2019 PDF (428 kB)
Formát PDF Príloha č. 2 - organizačná štruktúra účinný od 1. 11. 2019 PDF (203 kB)
Formát PDF Príloha č. 3 - uznesenie Z PSK č. 6/2018   PDF (98 kB)
Formát PDF Príloha č. 4 - uznesenie Z PSK č. 50/2014   PDF (27 kB)

Ďalšie odkazy

Doplňujúce informácie o štruktúre orgánov PSK:

 

Publikované: 30.12.2009 / Aktualizované: 08.02.2019 HoreTlačiť