Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úrad PSK

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK)

Budova, v ktorej sídli Úrad PSK

Úrad PSK vznikol 1. januára 2002.  Úrad sa člení na odbory. Každý odbor riadi príslušný vedúci odboru.  Úrad riadi riaditeľ.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstva. Tvoria ho zamestnanci Úradu PSK.

Kontakt

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Slovak version Informačné stredisko: 051 / 70 81 111       Fax: 051/ 70 81 100

 Informácie v cudzom jazyku 

anglický jazyk (english)  / nemecký jazyk (german)  
 

Balentová Viera 
viera.balentova@psk.sk 
051/70 81 534  Anglická verzia Nemecká verzia

Mattová Patrícia
patricia.mattova@psk.sk
051/70 81 535 Anglická verzia Nemecká verzia

francúzsky jazyk (french)  
 
 

Sendek Stanislav
stanislav.sendek@psk.sk 
051/70 81 517 Francúzska verzia

Identifikačné údaje

  • IČO: 37870475
  • DIČ: 2021626332

 

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica - IBAN:
SK94 8180 0000 0070 0051 9138

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

e-mail: zodpovedna.osoba@psk.sk

Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

Mailové kontakty

Kontaktné e-mailové adresy
Oblasť E-mail
Oficiálny úradný mail predseda@psk.sk
Kontakt pre priamu komunikáciu s riaditeľom úradu riaditel@psk.sk
Kontakt na podateľnu úradu
podatelna@psk.sk
Informácie podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
info@psk.sk
Mediálna komunikácia, tlačové informácie hovorca@psk.sk 
Technická podpora - správa webu webmaster@psk.sk
Technická podpora pre elektronické služby esluzby@psk.sk

Mailové adresy na odboryzamestnancov PSK nájdete na konkrétnych odkazoch.

Mapa

Súradnice: N 49°00'06,87", E 21°14'27,69"

Podrobný plán ako sa dostanete na Úrad PSK, nájdete na odkaze - Ako sa k nám dostanete?

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 15.11.2022 HoreTlačiť