Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úrad PSK

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK)

Úrad PSK vznikol 1. januára 2002.  Úrad sa člení na odbory. Každý odbor riadi príslušný vedúci odboru.  Úrad riadi riaditeľ.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSKďalších orgánov zriadených zastupiteľstva. Tvoria ho zamestnanci Úradu PSK.

Budova, v ktorej sídli Úrad PSK

Kontakt

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

 

Slovak version Informačné stredisko: 051 / 70 81 111       Fax: 051/ 70 81 170

 Informácie v cudzom jazyku 

anglický jazyk (english)  / nemecký jazyk (german)  
francúzsky jazyk (french)  
 

Identifikačné údaje

  • IČO: 37870475
  • DIČ: 2021626332

 

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica - IBAN:
SK94 8180 0000 0070 0051 9138

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

JUDr. Soňa Slovjaková, e-mail: sona.slovjakova@vucpo.sk 

Mailové kontakty

Kontaktné e-mailové adresy
Oblasť E-mail
Oficiálny úradný mail predseda@vucpo.sk
Kontakt pre priamu komunikáciu s riaditeľom úradu riaditel@vucpo.sk
Kontakt na podateľnu úradu
podatelna@vucpo.sk
Informácie podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
info@vucpo.sk
Mediálna komunikácia, tlačové informácie hovorca@vucpo.sk 
Technická podpora - správa webu webmaster@vucpo.sk
Technická podpora pre elektronické služby esluzby@vucpo.sk

Mailové adresy na odboryzamestnancov PSK nájdete na konkrétnych odkazoch.

Mapa

Súradnice: N 49°00'06,87", E 21°14'27,69"

Podrobný plán ako sa dostanete na Úrad PSK, nájdete na odkaze - Ako sa k nám dostanete?

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 27.07.2020 HoreTlačiť