Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlavný kontrolór - Jozef Hudák

Hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja

V súlade § 19 so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja bol na 2. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 18. februára 2014 zvolený do funkcie hlavného kontrolóra PSK Ing. Jozef Hudák

foto - vedúci ÚHK - Ing. Jozef Hudák Hlavný kontrolór PSK: Ing. Jozef Hudák
Telefón: 051/ 70 81 251
Fax:  051 / 77 13 070
E-mail: jozef.hudak@vucpo.sk
   
Adresa:

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Doterajší hlavní kontrolóri PSK

 • Ing. Jozef Hudák, Stropkov (od 20. 2. 2014)
 • Ing. Ján Majda, Svidník (1. 4. 2008 – 19. 2. 2014)
 • Ing. Vladimír Fedorko, Raslavice (1. 4. 2002 - 31. 3. 2008)

 

Publikované: 20.02.2014 / Aktualizované: 01.10.2019 HoreTlačiť