Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty ÚHK

Materiály a dokumenty Útvaru hlavného kontrolóra PSK 

Na tejto stránke nájdete materiály Útvaru hlavného kontrolóra PSK predkladané do Zastupiteľstva PSK podľa jednotlivých rokov a legislatívne záväzne dokumeny na úseku ÚHK.

Správy a dokumenty za jednotlivé roky

 

Legislatívne dokumenty

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

 • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
 • Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK - webová stránka vo formáte HTML
 • Schválené: 27. 10. 2015
 • Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 02.01.2020 HoreTlačiť