Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty odboru

Dokumenty SO pre Integrovaný regionálny operačný program

Všeobecné dokumenty

Informačné dokumenty

Programové dokumenty (program IROP)

Príručky pre žiadateľa

Príručky pre prijímateľa

Príručka k procesu verejného obstarávania 

Zmluva o poskytnutí NFP – vzor CKO - aktuálne 


Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7.Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)  dátum vydania - 29.04.2019  dátum účinnosti - 30.04.2019

 

Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku upravený pre projekty financované z IROP

6. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – projekty IROP  dátum vydania - 04.03.2019 dátum účinnosti - 04.03.2019

 

Zmluva o poskytnutí NFP – vzor CKO - archív

 1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)   dátum vydania - 20.04.2015  dátum účinnosti - 20.04.2015
 2. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)   dátum vydania - 30.11.2015  dátum účinnosti - 30.11.2015
 3. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)   dátum vydania - 11.02.2016  dátum účinnosti - 11.02.2016 
 4. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)   dátum vydania - 22.12.2017  dátum účinnosti - 22.12.2017
 5. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)  dátum vydania - 30.04.2018   dátum účinnosti - 30.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) - korigendum 1.6.2018  dátum vydania 30.04.2018 dátum účinnosti 30.04.2018
 6. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)  dátum vydania - 31.10.2018   dátum účinnosti - 31.10.2018

 

Metodické usmernenia RO pre IROP

 

 

Publikované: 02.11.2017 / Aktualizované: 20.04.2020 HoreTlačiť